Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Verschil fosfaatexcretienorm

Eurocommissaris Vella, zegt dat de EC niet zal gaan ingrijpen bij de verschillen in de fosfaatexcretienormen tussen België en Nederland. Volgens Schreijer-Pierik kan het niet zo zijn dat bij een gelijk speelveld er grote verschillen zijn in de fosfa...

Fosfaatrechten leidt tot duizenden rechtszaken

Vanaf vorig jaar kregen melkveehouders te maken met fosfaatrechten. De invoering hiervan heeft ertoe geleid dat duizenden melkveehouders in hun ogen te weinig fosfaatrechten toegekend hebben gekregen en zij willen via een rechtszaak alsnog hun gelijk...

Onterecht fosfaatrechten ingetrokken

Vorig jaar werd bekend dat vleesveehouders hun fosfaatrechten moesten inleveren. Dit heeft ertoe geleid dat er bij de RVO.nl honderden bezwaren zijn binnen gekomen voor het ten onrechte intrekken van deze fosfaatrechten.

Nieuwe korting fosfaatrechten

Minister Schouten heeft aangegeven dat een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten wellicht nodig is om de stikstofproductie van de melkveesector te verminderen.

Weigering inzage fosfaatrechtenstelsel

Een verzoek van de actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ omtrent inzage staatsteunbeschikking van het fosfaatrechtenstelsel is door de EC afgewezen.

Actuele cijfers fosfaatrechten

DA en VVD vinden dat het fosfaatrechtenstelsel en daarbij behorende fosfaatexcretie op de meest actuele cijfers moet worden gebaseerd. Het mag niet zo zijn dat een Nederlandse melkkoe meer fosfaat produceert dan een Belgische of Duitse melkkoe voor d...

Fosfaatproductie onder plafond

De fosfaatproductie van melkveehouders blijft met 9% onder het vastgestelde fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Nederlandse melkveehouders produceerden in 2018 ongeveer 77,4 miljoen kilo fosfaat. Dit betekent een daling van 9,2 miljoen kilo.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de eerste weken van 2019 heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft een grafiek opgesteld. De huidige prijzen van fosfaatrechten verschillen niet heel veel in vergelijking met vorig jaar.

Meer melkvee op basis van huidige fosfaatrechten

Uit onderzoek van de GD is gebleken dat het gemiddelde fosforgehalte 1,13 gram per liter melk is. Dit verschilt ruim 10 procent met de berekening van de overheid voor het vaststellen van de fosfaatproductie per koe.