Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

(Ver)leasen fosfaatrechten, ook 100% benutbaar

RVO heeft aangegeven dat bij het verleasen van de fosfaatrechten de verleaser de 10% afroming dit jaar mag benutten. Dit betekend dat net als bij de verkoop van de rechten deze toch 100% benutbaar zijn. Bij de overdracht van de rechten hoeft deze nie...

Openstelling fosfaatbank uitgesteld

De openstelling van de fosfaatbank is uitgesteld. Dit heeft Schouten, minister van Landbouw afgelopen week bekend gemaakt. Schouten heeft aangegeven dat de fosfaatbank op zijn vroegst open gaat vanaf medio 2019. De fosfaatbank is bedoeld voor melkvee...

Afromingsvrij leasen fosfaatrechten van de baan

Schouten heeft bekend gemaakt dat het niet lukt om voor 1 januari 2019 de regelgeving aan te passen zodat een deel van de fosfaatrechten kan worden verleast zonder de afroming van 10%. In een debat over de fosfaatbank kwam de Kamervraag over afroming...

Vrijstelling fosfaatrechten

Vleesveehouders die fosfaatrechtenvrijstelling willen aanvragen moeten dit uiterlijk 6 november aangegeven hebben bij de RVO.nl. De vrijstellingsregeling geldt zowel voor vleesveehouders die wel fosfaatrechten hebben toegekend gekregen als voor vlees...

Melkveehouder houdt fosfaatrecht vleesvee

De niet toegekende fosfaatrechten van vleesveehouders die door melkveehouders zijn gekocht worden niet met terugwerkende kracht teruggevorderd. Dit heeft Schouten bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Fosfaatbank pas open na 1 november

De fosfaatbank gaat op zijn vroegst open op 1 november 2018 voor melkveehouders. Melkveehouders die grondgebonden zijn kunnen vanaf deze datum een aanvraag indienen voor extra fosfaatrechten.

Overheid mag korten op fosfaatrechten

Wanneer het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat wordt overschreden kan de overheid melkveehouders vanaf 1 januari 2020 korten op hun fosfaatrechten. Dit is een direct gevolg op het aanpassen van de meststoffenwet.

Fosfaatvrijstelling exportvaarzen

De organisatie Vee & Logistiek Nederland wil dat opfokkers van jongvee die bestemd zijn voor de export vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Door het huidige fosfaatrechtenstelsel loont het niet meer om jongvee op te fokken voor de export.

Fosfaatrechten zorgt voor daling jongvee

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel heeft ertoe geleid dat melkveehouders minder jongvee houden. Het fosfaatrechtenstelsel heeft niet alleen gezorgd voor minder dieren maar ook voor een andere jongveestrategie.

Succesvolle Agrarische Schouw in Joure

Op donderdag 27 september was Fosfaatrecht.nu aanwezig op de Agrarische Schouw in Joure. Het prachtige weer, het recordaantal bezoekers en de interesse in fosfaatrechten maakte het voor ons een zeer succesvolle dag.