Belangrijke informatie:

Het betreft een online executieveiling in opdracht van beslaglegger onder toezicht en directie van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders.

Wij raden u aan om de toelichting op deze pagina door te nemen.

U dient eerst een account te registeren of uw wachtwoord op te vragen. Voor het bieden dient u akkoord te gaan met de veilingvoorwaarden. In geval van een conflictsituatie zijn deze voorwaarden van toepassing en preferent.

Vervolgens kunt u uw bod plaatsen. Wanneer u een bod plaatst, is dit definitief en onherroepelijk. Wanneer u het hoogste bod heeft geplaatst en dit bod de bodemprijs betreft of overstijgt, heeft u de rechten aangekocht en ontvangt u binnen 1 uur een contract per email. De inhoud van dit contract staat vast en is niet onderhandelbaar.

Wanneer het bod in de laatste 5 minuten voor de sluitingstijd wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd opnieuw naar 5 minuten resterend gezet. Bij nieuwe biedingen wordt dit proces herhaald, tot er in de laatste 5 minuten geen biedingen meer worden uitgebracht.

Heeft u na het sluiten van de veiling het hoogste bod uitgebracht maar valt dit onder de bodemprijs, dan bepaalt de deurwaarder of de kavel aan u wordt gegund of dat er van verkoop wordt afgezien. De deurwaarder zal hierover uiterlijk donderdag 14 november een besluit nemen.

U heeft fosfaatrechten nodig als u:

– een landbouwbedrijf heeft en bedrijfsmatig melkvee houdt;

– uw hobbymatig gehouden melkvee meer dan 100 kilogram fosfaat in een kalenderjaar produceert.

Er wordt een bodemprijs gehanteerd. De beslaglegger is gerechtigd om de veiling in te trekken en/of te beëindigen, indien de bodemprijs niet wordt gehaald.

De prijs is per netto te ontvangen kilogram.

Bijkomende kosten: 1,5% veilingkosten en de leges van 100 euro via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Er is een blokkaderecht gevestigd door de hypotheekhouder. De rechten zijn niet verleased.

De koper dient wel te beschikken over een relatienummer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omdat de rechten anders niet overgedragen kunnen worden.

Koper dient zelf zorg te dragen voor betaling aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het registreren en overdragen van de fosfaatrechten.

De gerechtsdeurwaarder is belast met de overdracht van de fosfaatrechten. De daadwerkelijke hoeveelheid zou lager kunnen uitvallen waarna er naar rato zal worden verrekend. In dat geval worden te veel betaalde bedragen terugbetaald. Fosfaatrecht.nu garandeert dat gedane betalingen op de derdengeldrekening blijven staan tot onomstotelijk vast is komen te staan dat de door de bieder gekochte rechten in het daarvoor bedoelde register van de koper staan bijgeschreven.

De overdracht kan enige tijd in beslag nemen. Verwachting is minimaal acht weken in verband met de formele uitwisseling van informatie.