Belangrijke informatie:

Dit betreft een online executieveiling in opdracht van de curator van Omra BV.

De curator heeft de volledige bevoegdheid deze fosfaatrechten te verkopen, en heeft reeds bij de RVO een machtiging aan Fosfaatrecht.nu afgegeven om direct na betaling de rechten over te schrijven. Anders dan bij een executieveiling via beslaglegging van een deurwaarder, zal deze afhandeling naar verwachting zeer snel verlopen.

Wij raden u aan om de toelichting op deze pagina door te nemen.

U dient eerst een account te registeren of uw wachtwoord op te vragen. Voor het bieden dient u akkoord te gaan met de veilingvoorwaarden. In geval van een conflictsituatie zijn deze voorwaarden van toepassing en preferent.

Vervolgens kunt u uw bod plaatsen. Wanneer u een bod plaatst, is dit definitief en onherroepelijk. Wanneer u het hoogste bod heeft geplaatst en dit bod de bodemprijs betreft of overstijgt, heeft u de rechten aangekocht en ontvangt u binnen 24 uur een contract. De inhoud van dit contract staat vast en is niet onderhandelbaar.

Wanneer het bod in de laatste 2 minuten voor de sluitingstijd wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd opnieuw naar 2 minuten resterend gezet. Bij nieuwe biedingen wordt dit proces herhaald, tot er in de laatste 2 minuten geen biedingen meer worden uitgebracht.

Heeft u na het sluiten van de veiling het hoogste bod uitgebracht maar valt dit onder de bodemprijs, dan bepaalt de  curator  of de kavel aan u wordt gegund of dat er van verkoop wordt afgezien. De curator zal hierover uiterlijk binnen drie werkdagen na het sluiten van de veiling een besluit nemen.

Er wordt een bodemprijs gehanteerd. De  curator is gerechtigd om de veiling in te trekken en/of te beëindigen, indien de bodemprijs niet wordt gehaald.

De prijs is per netto te ontvangen kilogram.

Bijkomende kosten: 1,5% veilingkosten en de leges van 100 euro via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De rechten zijn niet verleased. Er is geen blokkaderecht.

De koper dient wel te beschikken over een relatienummer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omdat de rechten anders niet overgedragen kunnen worden.

Koper dient zelf zorg te dragen voor betaling van de leges aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het registreren en overdragen van de fosfaatrechten.

De curator of Fosfaatrecht.nu als gemachtigde is belast met de overdracht van de fosfaatrechten. De daadwerkelijke hoeveelheid zou in een bijzonder geval lager kunnen uitvallen waarna er naar rato zal worden verrekend. In dat geval worden te veel betaalde bedragen terugbetaald. De curator  garandeert dat gedane betalingen op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator blijven staan tot onomstotelijk vast is komen te staan dat de door de bieder gekochte rechten in het daarvoor bedoelde register van de koper staan bijgeschreven.