Fosfaatrecht calculator

Fosfaatrechtencalculator geeft inzicht in fosfaatrechten

Benieuwd hoeveel melkvee u mag houden op basis van uw fosfaatrechten toekenning?
Reken dit eenvoudig uit met de fosfaatrechtcalculator

Uitleg fosfaatrechten calculator

Voor het berekenen van de hoeveelheid melkvee die u kunt houden op basis van het aantal fosfaatrechten maken wij gebruik van de volgende variabelen:
  • Kilogrammen fosfaat
  • Melkproductie, aantal liters per koe/jaar
  • Jongvee <1 jaar
  • Jongvee >1 jaar
De bovengenoemde variabelen zijn gebaseerd op de gemiddelde gegevens van een melkveehouder in Nederland. U kunt deze variabele gegevens aanpassen naar wat voor uw melkveebedrijf van toepassing is.

Fosfaatexcretie

De fosfaatexcretie die voortkomt uit het aantal liters per koe/jaar is vastgesteld op basis van de forfaitaire normen, Stikstof- en fosfaatgetallen mest per melkkoe. De fosfaatproductie van jongvee is bepaald aan de van diergebonden forfaitaire gehalten.

Beide tabellen kunt u hier downloaden.