Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

100 kg verleasen zonder afroming

De afgelopen weken hebben wij diverse vragen gekregen omtrent het verleasen van 100 kg fosfaatrechten zonder afroming. Echter is het momenteel nog niet mogelijk dit te verleasen zonder afroming. Ook is de ingangsdatum waarop dit wel mogelijk is nog o...

Prijsverloop fosfaatrechten

De vraag naar fosfaatrechten is aanzienlijk toegenomen, vergeleken met de uiterst rustige weken begin september. De prijs van fosfaatrechten was in 2020 niet eerder zo hoog als nu. In vergelijking met vorig jaar ligt de prijs momenteel € 20,- hoger...

Stikstofexcretie boven plafond

In het tweede kwartaal ligt de stikstofexcretie boven het vastgestelde stikstofplafond van de melkveesector. Dit heeft landbouwminister Schouten bekend gemaakt aan de Tweede Kamer middels cijfers die zij heeft gekregen van het CBS.

Melkveestapel 1 procent gegroeid

Het afgelopen jaar is de melkveestapel in Nederland met 1 procent geroeid. Dit betekent een stijging van 16.000 koeien. Afgerond zal de melkveestapel in 2020 stabiel blijven met 1,6 miljoen melkkoeien en 0,9 miljoen stuks jongvee.

Extern salderen stikstofruimte mogelijk

De komende maand wordt het voor veehouders mogelijk om extern te salderen. Met extern salderen wordt het mogelijk om stikstofruimte over te nemen van veehouders die stoppen.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft een grafiek opgesteld met daarin de prijsontwikkeling van fosfaatrechten. De prijsstijging komt doordat de vraag......

556.000 fosfaatrechten toegekend

Minister Carola Schouten moet als gevolg van de bezwaarschriften en rechtszaken, die zijn voortgekomen uit de toekenning van fosfaatrechten, ongeveer 556.00 kg fosfaatrechten uitkeren.

Afroming blijft voorlopig 20%

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten ligt nog steeds boven het vastgestelde sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Dit heeft als gevolg dat het afromingpercentage van 20% voorlopig gehandhaafd zal blijven.

Stikstof- en fosfaatrechten niet gekoppeld

De stikstofrechten vallen nu binnen de Natuurbeschermingswet. Hierdoor is er geen koppeling tussen stikstofrechten en fosfaatrechten. Dit maakt het voor melkveehouders mogelijk om fosfaatrechten en stikstofrechten los van elkaar te kunnen verkopen.