Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Update: Afromingsvrij verleasen

Voor melkveehouders is de mogelijkheid om 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij te verleasen een stap dichterbij gekomen. Vorige week heeft de ministerraad een wetsvoorstel van landbouwminister Schouten goed gekeurd.

Prijsverloop fosfaatrechten

De afgelopen weken beweegt de prijs van fosfaatrechten rond de € 145,- per kg fosfaat. De prijs ligt hiermee ongeveer € 5,- hoger dan een jaar geleden. Dat de prijzen op een hoger niveau liggen dan...

Afromingsvrij verleasen

Het ministerie van LNV wil een aanpassing doorvoeren in de meststoffenwet, die het mogelijk maakt jaarlijks 100 kg fosfaatrechten te (ver)leasen zonder afroming.

Verruiming van de fosfaatbank

Minister Schouten wil kijken of er een mogelijkheid is tot het verruimen van de fosfaatbank. De fosfaatbank moet beschikbaar worden voor meer melkveehouders categorieën.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft hiervoor een grafiek opgesteld waarin de prijsontwikkeling van fosfaatrechten zichtbaar is. De grafiek laat zien dat de prijs van fosfaatr...

Afroming wordt niet verlaagd

Het afromingpercentage op fosfaatrechten blijft voorlopig 20 procent. Dit heeft minister Schouten geantwoord op Kamervragen die gesteld waren. Halverwege 2019 werd het afromingspercentage op de overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 procent na...

Fosfaatrechten via huurkoop financieel interessant

De belastingdruk op het verkopen van fosfaatrechten kan met ruim 13% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als verkoper de rechten te verkopen via een huurkoop is op deze manier een intere...

Fosfaatbank niet open

De fosfaatbank zal op korte termijn niet worden opengesteld. Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze de fosfaatbank niet meer gaat openstellen. “Het is aan de nieuwe minister van landbouw te beslissen over het al dan niet openstell...

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant

De belastingdruk op bij het verkopen van fosfaatrechten kan met 13% tot ruim 28% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als melkveehouder de fosfaatrechten te verkopen via een huurkoop is o...

Prijsontwikkeling van fosfaatrechten

De huidige prijzen van fosfaatrechten verschillen niet heel veel in vergelijking met vorig jaar. Momenteel is de prijs ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk, 126 euro per kg fosfaat.