1 op 3 melkveehouders dreigt meer fosfaat te produceren

33% van de melkveehouders dreigt meer fosfaat te gaan produceren

Ongeveer een derde van de Nederlandse melkveehouders dreigt meer fosfaat te produceren dan waar zij in rechten over beschikken. Dit blijkt uit cijfers van de CRV-fosfaatplanner waar ongeveer 14.000 melkveehouders gebruik van maken.

Onduidelijkheden regelgeving fosfaatrechten

Voor veel melkveehouders geldt dat zij niet altijd bewust te veel melkvee aanhouden. Het is namelijk voor veel melkveehouders niet duidelijk hoe de gemiddelde fosfaatproductie per koe wordt berekend en hoe dit uitvalt op hun bedrijf. Ook is het nog steeds niet duidelijk welke gevolgen er gelden voor melkveehouders die de fosfaatproductie overschrijden.

Schouten gaf eerder dit jaar aan dat het overschrijden van het fosfaatquotum wordt gezien als economisch delict. Melkveehouders die fosfaatproductie overschrijden kunnen door de overheid een strafblad opgelegd krijgen en ontvangen een forse boete. De boete zal hoger zijn dan de winst die de melkveehouder heeft bij het teveel houden van melkvee. Ook kan de overheid deze melkveehouders een dagqoutum opleggen.

Fosfaatproductie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs aangegeven dat fosfaatproductie dit jaar is geraamd op 82,4 miljoen kilo fosfaat. Dit is ongeveer 3 procent onder het vastgestelde sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram.