Verleasen fosfaatrechten

Wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

Is het verleasen van uw onbenutte fosfaatrechten een mooie aanvulling op de liquiditeit binnen uw bedrijf?

Nu het einde van 2023 nadert is het verstandig om naar uw fosfaatplanning te kijken. Door naar de fosfaatplanning te kijken heeft u een goed beeld of u dit jaar fosfaatrechten over zult hebben of dat er een tekort zal zijn.

Fosfaatrechten optimaal benutten

Wanneer u overweegt om te verleasen is het belangrijk om na te gaan wat de voorspelde fosfaatproductie over heel 2023 wordt en of bijsturen nog wenselijk is in de laatste maanden. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan hoeveel melkkoeien en jongvee er in 2023 nodig zijn om de fosfaatrechten maximaal te benutten. Er zijn in verleden melkveehouders geweest die aan het einde van dat jaar veel melkkoeien moesten verkopen om met hun fosfaatproductie binnen het aantal fosfaatrechten te blijven. Het gevolg hiervan was dat deze melkveehouders dit jaar met minder melkkoeien zijn gestart. Hierdoor kan het voor een aantal melkveehouders lastig zijn om dit jaar de beschikbare fosfaatrechten optimaal te benutten. Deze melkveehouders vragen zich dan ook af hoeveel fosfaatrechten zij kunnen verleasen en wat de netto-opbrengsten zijn bij het verleasen. Om deze vragen inzichtelijk te maken zijn hier antwoorden op gegeven in de onderstaande voorbeelden.

Hoeveel fosfaatrechten kunt u verleasen?

Uit de fosfaatplanning blijkt dat u dit jaar met 450 kg fosfaatrechten onder het aantal beschikbare fosfaatrechten binnen uw bedrijf zult blijven. U kunt deze fosfaatrechten op twee manieren verleasen. Hieronder worden de beide mogelijkheden omschreven:

Zonder afroming:

Om enige marge te houden in uw fosfaatplanning kunt ervoor kiezen om 400 kg te verleasen zodat u 50 kg fosfaatrechten marge overhoudt. De 400 kg fosfaatrechten die u wilt verleasen zijn netto te benutten door de leaser. Hierbij moet wel vermeld worden dat de fosfaatrechten in vier verschillende partijen dient te worden verleased, de leaser mag maximaal 1 partij leasen van 100 kg afromingsvrij.

Met afroming:

Wanneer u wilt verleasen met afroming en enige marge wilt houden kunt ervoor kiezen om 400 kg te verleasen zodat u 50 kg fosfaatrechten marge overhoudt. De 400 kg fosfaatrechten die u wilt verleasen zijn netto te benutten door de leaser. Dit betekent dat u bruto 444,44 kg fosfaatrechten moet overboeken. De leaser van de fosfaatrechten betaald enkel voor de netto geleverde kg. De afroming, in dit geval 44,44 kg (10% afroming van 444,44 kg = 44,44 kg) kunt u als melkveehouder dit jaar benutten.

Wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

Zonder afroming:

Met de huidige leaseprijs (op 21-12-2023) van ongeveer € 6,- per netto geleverde kg is de opbrengt van 400 kg leaserechten € 2.400. Deze opbrengt betekend een mooie aanvulling op het saldo van de rekening-courant.

Met afroming:

De huidige leaseprijs van niet afromingsvrije lease is (op 21-12-2023) € 19,- per netto geleverde kg is de opbrengt van 400 kg leaserechten € 7.600,- Deze opbrengt betekend een mooie aanvulling op het saldo van de rekening-courant. Het verleasen van fosfaatrechten betekend wel dat u vanaf 1 januari 2024 over 44,44 kg fosfaatrechten minder beschikt. Wilt u de bestaande bedrijfsomvang wel continueren dan zult u deze fosfaatrechten terug moeten kopen, uiteraard heeft u tot eind 2020 de tijd om dit te doen.

Als u ervoor kiest om deze fosfaatrechten op korte termijn terug te kopen dan komt u momenteel uit op een totaal van € 3.688,52 de huidige prijs voor 0% rechten (op 21-12-2023) is ongeveer € 83,- per netto kg. Als u deze kosten afzet tegen de lease-opbrengst dan heeft u een nettoresultaat van € 3.911,48, – oftewel € 9,78 per kg.

Bron; Alfa Accountants