Mestboekhouding:

Mestboekhouding: Heeft u alles op orde?

Nu het bemesting seizoen weer aan zijn einde is gekomen, is de afronding van de mestboekhouding weer in volle gang. Voor deze mestboekhouding moet u waarschijnlijk nog verschillende zaken regelen. Hierbij een overzicht van zaken die wellicht nog geregeld moeten worden:

Nu het bemesting seizoen weer aan zijn einde is gekomen, is de afronding van de mestboekhouding weer in volle gang. Voor deze mestboekhouding moet u waarschijnlijk nog verschillende zaken regelen. Hierbij een overzicht van zaken die wellicht nog geregeld moeten worden:

Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO’s)

Wanneer bij u de gecombineerde opgave, dieraantallen en de bex-prognose, bekend is kunt u ook nagaan of er eventueel mest moet worden verwerkt. Heeft u al mest afgevoerd naar een mestverwerker? Of heeft u vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) aangekocht? Indien u dit nog niet heeft gedaan, dan kunt u dit nog regelen tot en met 31 december van dit jaar. Via mestvewerken.nu vindt u het scherpste aanbod van VVO’s.

Fosfaatplanning

Heeft u al in beeld of voor u dit jaar voldoende fosfaatrechten heeft? Maak een inschatting en zorg ervoor dat u op 31 december over voldoende fosfaatrechten beschikt. U kunt via Fosfaatrecht.nu eenvoudig fosfaatrechten aankopen of leasen. Uiteraard kunt u ook altijd bellen naar 085-4016809

Blijkt dat u over voldoende fosfaatrechten beschikt voor dit jaar en wilt u eventueel een gedeelte verkopen of verleasen dan informeren wij u ook graag naar de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via 085-4016809

Afzet van mest

Het is belangrijk om te weten welke gehaltes er waren in de afgevoerde mest. Zo moet u nagaan of er voldoende stikstof en fosfaat is afgezet. Ook is het belangrijk om te kijken of u voldoende opslagruimte heeft voor het houden van de mest tot de uitrijperiode volgende jaar. Moet u nog mest afzetten? Dan kunt u dit nog tijdig regelen.