Afroming blijft voorlopig 20%

Voorlopig nog geen verlaging van de afroming

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten ligt nog steeds boven het vastgestelde sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Dit heeft als gevolg dat het afromingpercentage van 20% voorlopig gehandhaafd zal blijven.

Fosfaatrechten nog boven plafond

Het afgelopen jaar is er ruim 359.000 kg fosfaatrechten, waarvan 157.000 kilo in december via afroming uit de markt gehaald. Hierdoor kwam het aantal fosfaatrechten op 1 januari 2020 uit op ruim 85,7 miljoen kg. Dit is nog 800.000 kg boven het fosfaatplafond. Op 1 mei 2020 bedroeg het aantal fosfaatrechten nog altijd ruim 85,7 miljoen kg fosfaatrechten. Reden hiervoor is de beperkte handel in fosfaatrechten de afgelopen maanden.

Vleesvee fosfaatrechten tellen niet meer mee

Van deze 85,7 miljoen kg wordt er ruim 600.000 kg gebruikt door vleesveehouders. Minister Schouten heeft al bij de Europese Commissie gevraagd om deze fosfaatrechten niet mee te laten tellen aangezien de fosfaatrechten zijn bedoeld voor de fosfaat- en stikstofproductie van de melkveesector. Ook wanneer deze fosfaatrechten niet meetellen ligt het aantal fosfaatrechten nog 200.000 kg boven het plafond.