Afroming fosfaatrechten niet met terugwerkende kracht

Tijdelijke afroming fosfaatrechten niet met terugwerkende kracht

De nieuwe maatregel voor het verhogen van het afromingspercentage bij het verkopen of verleasen van fosfaatrechten van 10% naar 20% zal pas in werking treden op de dag na de publicatie in het Staatscourant.

De verhoging van het afromingspercentage is een tijdelijke maatregel om te helpen de hoeveelheid fosfaatrechten onder het sectorplafond te brengen. Minister Schouten heeft aangeven om de maatregel zo spoedig mogelijk in werking te laten treden om zo het aantal uitgegeven fosfaatrechten weer onder het vastgestelde plafond te krijgen.