Afroming wordt niet verlaagd

Afroming wordt niet verlaagd

Het afromingpercentage op fosfaatrechten blijft voorlopig 20 procent. Dit heeft landbouwminister Schouten geantwoord op Kamervragen die gesteld werden.

Fosfaatplafond fosfaatrechten

Roelof Bisschop van de SGP heeft landbouwminister Schouten om opheldering gevraagd over het nog niet verlagen van het afromingpercentage naar 20 procent. Halverwege 2019 werd het afromingspercentage op de overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 procent naar 20 procent. Tijdens deze wijziging heeft Schouten aangegeven dat zodra het aantal fosfaatrechten onder het vastgestelde melkveefosfaatplafond zou komen de afroming weer zou worden verlaagd naar 10 procent. Momenteel ligt het aantal fosfaatrechten voor melkvee wel onder het melkveefosfaatplafond, echter zijn hierbij fosfaatrechten voor de vleesveehouderij niet meegenomen. Wanneer deze worden meegerekend ligt het aantal fosfaatrechten op 85,4 miljoen kg fosfaat, terwijl het fosfaatplafond op 84,9 is vastgesteld. Dit betekent dat het aantal fosfaatrechten nog niet onder het plafond zit. Schouten is momenteel in afwachting van de Europese Commissie over al dan niet meetellen van fosfaatrechten van vleesvee bij de fosfaatrechten voor melkvee.

Afroming fosfaatrechten

Het afgelopen jaar is er in totaal 483.000 kg fosfaat afgeroomd bij een afromingspercentage van 20 procent. In 2019 is er in totaal 252.000 kg fosfaat afgeroomd, halverwege 2019 is het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 procent naar 20 procent. In het eerste jaar van het fosfaatrechtenstelsel is er 420.000 kg fosfaat afgeroomd.