Afromingsvrij leasen fosfaatrechten van de baan

Afromingsvrij leasen fosfaatrechten van de baan voor 2018

Schouten heeft bekend gemaakt dat het niet lukt om voor 1 januari 2019 de regelgeving aan te passen zodat een deel van de fosfaatrechten kan worden verleast zonder de afroming van 10%.

Benutting van verkoop fosfaatrechten

In een debat over de fosfaatbank kwam de Kamervraag over afromingsvrij verleasen van fosfaatrechten ook naar voren. Schouten komt hiermee niet tegemoet aan de motie die Geurts (CDA) en Lodders (VVD) in juli hadden aangenomen.

In de motie werd gepleit dat een melkveehouder 10% van het totale aantal fosfaatrechten waarover hij beschikt afromingsvrij kon verleasen. Reden voor deze motie was dat een melkveehouder hiermee gemakkelijker tijdelijke veranderingen in de omvang van de veestapel kan opvangen. De LTO was ook groot voorstander voor het verleasen van fosfaatrechten zonder afroming.

Schouten geeft aan dat het nu onmogelijk is om een dergelijke wetswijzing door te voeren. “Hiervoor hadden wij de wetswijziging in juli of augustus in gang moeten zetten. Nu is het gewoon te laat”, aldus Schouten.