Afromingsvrij verleasen

Afromingsvrij verleasen fosfaatrechten

Het ministerie van LNV wil een aanpassing doorvoeren in de meststoffenwet, die het mogelijk maakt jaarlijks 100 kg fosfaatrechten te (ver)leasen zonder afroming.


Melkveehouders kunnen op deze manier kleine schommelingen in bijv. melkproductie en/of veebezetting gemakkelijker sturen.

Wijziging meststoffenwet

Om de wijzigingen in de meststoffenwet definitief te kunnen aanpassen vindt er binnenkort een overleg plaats met de Europese Commissie. De reden voor dit overleg is om te kijken of er een verband is met eventuele staatssteunaspecten. Nadat het proces is doorlopen met de Europese Commissie wordt er een advies uitgebracht aan de Raad van State over het wetsvoorstel en kan de wetswijziging definitief worden doorgevoerd.