Bijna onder fosfaatplafond

Aantal fosfaatrechten bijna onder fosfaatplafond

Het aantal fosfaatrechten dat momenteel nog in de markt is nadert het vastgestelde fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Dit blijkt uit cijfers die het ministerie van Landbouw heeft vrijgeven. Er zijn t/m oktober dit jaar 282.227 kg aan fosfaatrechten afgeroomd. Momenteel zijn er in totaal nog ongeveer 85,7 miljoen kg fosfaatrechten in omloop, waarmee de melkveesector nog ongeveer 800.000 kg boven het vastgestelde fosfaatplafond zit van 84,9 miljoen kg.

Fosfaatrechten voor vleesveehouderij

Een belangrijk deel van de 800.000 kg fosfaat wordt gebruikt voor de vleesveehouderij. Landbouwminister Schouten heeft bij de Europese Commissie bepleit om deze fosfaatrechten buiten beschouwing te laten. Schouten is van mening dat het fosfaatrechtenstelsel is bedoeld voor de melkveehouderij en niet voor de vleesveehouderij. Mocht de Europese Commissie in deze strekking meegaan dan zou dat betekenen dat er nog 100.000 kg fosfaatrechten via afroming uit de markt moet worden gehaald om onder het fosfaatplafond te komen.

De meeste fosfaatrechten worden doorgaans in de maand december verhandeld. Hierdoor is er pas aan het einde van het jaar duidelijkheid over of we dit jaar nog onder het plafond komen met het aantal fosfaatrechten.

10% afroming fosfaatrechten

Halverwege vorig jaar heeft het ministerie van Landbouw besloten om de afroming bij de overdracht van fosfaatrechten te verhogen van 10% naar 20%. Het ministerie heeft toen aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel zou gaan. Zodra het aantal fosfaatrechten weer onder het vastgestelde plafond van 84,9 miljoen kg is, zal de afroming weer worden verlaagd naar 10%. Wanneer de afroming zal worden verlaagd is nog onduidelijk. Wel heeft het ministerie aangegeven dat als het aantal fosfaatrechten zich onder het plafond bevindt ze snel willen gaan schakelen.

Afgelopen jaar werd er ruim 359.000 kg aan fosfaatrechten afgeroomd. Bijna de helft van deze afroming komt door de maand december, ruim 157.000 kg.