CBb wijst voorziening vleesveehouders af

Rechter treft geen voorziening voor vleesveehouders

De regeling die Carola Schouten heeft getroffen om vleesveehouders die jongvee houden dat niet bestemd is voor de melkveesector geen fosfaatrechten toe kennen wordt voorlopig niet teruggedraaid.

Geen oplossing vleesveehouders

Dit maakte de voorzieningenrechter van het College van Beroepsbedrijfsleven afgelopen week bekend in een zaak die door 4 vleesveehouders was aangespannen. Rechter Stam heeft tijdens de zitting aangegeven dat hij geen oplossing kan bieden voor deze vleesveehouders. Stam is van mening dat de kwestie verder moet worden uitgezocht via een zogenoemde bodemprocedure. .

Ten onrechte fosfaatrechten toegekend

Een aantal vleesveehouders zijn door het ten onrechte toekennen van fosfaatrechten in de problemen gekomen. In eerste instantie dachten deze vleesveehouders dat zij wel fosfaatrechten kregen toegewezen. Halverwege 2018 heeft minister Schouten de wet aangepast met als gevolg dat deze vleesveehouders ten onrechte fosfaatrechten hadden ontvangen. De wetswijziging hield in dat jongvee bestemd voor de slacht en niet voor de melkveehouderij buiten het fosfaatrechtenstelsel vallen. Dit betekende dat vleesveehouders voor het houden van vleesvee niet over fosfaatrechten hoeven te beschikken.

Fosfaatrechten al verkocht

Voordat de wetswijziging bekend werd waren er al een aantal vleesveehouders die hun toegekende fosfaatrechten verkocht hadden. Door de nieuwe wetswijziging zijn deze bedrijven in de problemen gekomen. De rechter erkent dat de situatie voor deze vleesveehouders problematisch is, maar de rechter geeft ook aan dat zij niet geholpen kunnen worden door beleidsregels voorlopig buiten werking te stellen. Reden hiervoor is dat deze vleesveehouders alsnog in de bodemprocedure hun ongelijk kunnen krijgen.