Check fosfaatplanning op tijd

Check fosfaatplanning op tijd

Melkveehouders hoeven geen uitzonderingen te verwachten van minister Schouten als zij hun fosfaatruimte dit jaar overschrijden. De minister heeft aangegeven dat de RVO streng zal toezien op melkveehouders die hun fosfaatruimte overschrijden.

Koeien afvoeren, melkproductie verminderen of fosfaatrechten kopen/leasen: de mogelijkheid om als melkveehouder nog bij te sturen worden steeds kleiner. Zo heeft het afvoeren van dieren nog maar een beperkt effect, 1 koe in januari betekend dat er in december minimaal 12 koeien moeten worden afgevoerd. Ook de melkgift drukken zal bij een groot deel van de melkveehouders nog maar een beperkt effect hebben aangezien er nog maar een krappe 3 weken zijn. Het meeste effect heeft het eventueel aankopen of leasen van fosfaatrechten. Dit zorgt ervoor dat er direct fosfaatruimte binnen een melkveebedrijf beschikbaar is. Ook voor het aankopen/leasen van fosfaatrechten begint de tijd te dringen, mede door het overschrijven van de fosfaatrechten en het opstellen van de contracten.

Rechter bij overschrijding fosfaatruimte

Een groot verschil ten opzichte van het melkquotum is dat wanneer een melkveehouder meer fosfaat produceert dan hij over fosfaatrechten beschikt niet met een vooraf bepaalde boete zal worden afgedaan zoals dat wel het geval was bij de superheffing. Melkveehouders die nu de fosfaatproductie overschrijden dreigt een eventuele gang naar de rechten. Schouten wil niet vooruitlopen op de hoogte van de boetes aangezien het hier om een economisch delict gaat. Dit is ook de reden dat overtreders een gang naar de rechter kunnen verwachten. Dit betekent voor de overtreder dat hij naast een eventuele forse boete ook een strafblad kan oplopen.

Handhaving gelijk aan andere dierrechten

Schouten geeft aan de melkveehouders er verstandig aan doen om te zorgen dat de fosfaatproductie in evenwicht is met het aantal beschikbare fosfaatrechten. Voor het fosfaatrechtenstelsel geldt hetzelfde als varkens- en pluimveerechten dat er strafrechtelijk zal worden gehandhaafd. Dit betekend dat er gehandhaafd zal worden op basis van de Wet op economisch delicten. De hoogte van de boete zal door de rechter worden bepaald.

NVWA kijkt terug naar voorgaande jaren

Voor de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel zal de NVWA en de RVO.nl gebruik maken van gegevens vanuit het RVO, I&R Rund en tevens de aangeleverde melkgegevens van de zuivelonderneming. De NVWA geeft aan dat op basis van deze gegevens verdachte melkveebedrijven verder worden onderzocht op het eventueel overtreden van de fosfaatproductie. Daarnaast geeft de NVWA aan dat zij de fosfaatproductie ook gaan controleren tijdens andere controles binnen het bedrijf.

Wanneer blijkt dat een melkveehouder de fosfaatproductie heeft overschreden dan gaat het Openbaar Ministerie beoordelen of de melkveehouder zal worden vervolgd en welke strafeis er zal worden gehanteerd. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen over welke straf er zal worden opgelegd en de hoogte van deze straf.

NVWA geeft aan dat bij handhaving van het fosfaatrechtenstelsel rekening kan worden gehouden met eventueel openstaande bezwaren en beroepen, maar dat is geen garantie dat er geen sancties zullen volgen.