Fosfaatbank niet open

Fosfaatbank niet opengesteld

De fosfaatbank zal op korte termijn niet worden opengesteld. Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze de fosfaatbank niet meer gaat openstellen. “Het is aan de nieuwe minister van landbouw te beslissen over het al dan niet openstellen van de fosfaatbank”; aldus minister Schouten.

Ook de voorwaarden die verbonden zijn aan de fosfaatbank zijn een taak voor haar opvolger. Dit heeft Schouten aangegeven naar aanleiding van Kamervragen van de SGP. Voor de fosfaatbank betekent het dat deze niet eerder open zal gaan dan zodra er een nieuw kabinet is gevormd. Ook zal het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten nog niet worden verlaagd naar 10 procent.

Afroming fosfaatrechten

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten hoeft nog niet te worden verlaagd aangezien het totaal aantal fosfaatrechten, hierbij ook de fosfaatrechten meegeteld van vleesvee, boven het vastgestelde plafond liggen.

Tijdens de wijziging van het afromingspercentage van 10 naar 20 procent is vastgelegd dat het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten zou worden verlaagd zodra het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond zouden komen. In februari heeft minister Schouten aangegeven dat er in totaal nog 85,4 miljoen fosfaatrechten in gebruik zijn. Van deze totaal aantal fosfaatrechten waren er ruim 84,7 miljoen voor melkveehouders en 700.000 kg voor vleesveehouders. Dit betekent dat het aantal fosfaatrechten voor de melkveesector onder het sectorplafond van 84,9 miljoen is gekomen. Omdat het totaal aantal fosfaatrechten daarmee nog niet onder het fosfaatplafond is gekomen heeft Schouten besloten deze nog niet te verlagen.

Fosfaatplafond

Bij de overdracht van fosfaatrechten, moet er een deel verplicht worden afgeroomd. Tijdens de invoering van het fosfaatrechtenstelsel is de afroming vastgesteld op 10 procent. Deze afroming is halverwege 2019 verhoogd naar 20 procent aangezien het aantal uitgegeven fosfaatrechten hoger was dan het vastgestelde fosfaatplafond.

De afgelopen jaren is er in totaal 1.155.000 kg fosfaat afgeroomd. In het eerste jaar is er in totaal 420.000 kg fosfaat afgeroomd bij 10 procent. In 2019 is er in totaal 252.000 kg fosfaat afgeroomd, hierbij is in de helft afgeroomd bij een percentage van 10 procent en in de tweede helft van 2019 bij een percentage van 20 procent. Het afgelopen jaar is er in totaal 483.000 kg fosfaat afgeroomd bij een percentage van 20 procent.