Fosfaatproductie daalt met 2 miljoen kilo

RFosfaatproductie ruim onder plafond

De fosfaatproductie van de melkveesector is het afgelopen kwartaal opnieuw gedaald. De prognose voor de fosfaatproductie is dat deze dit jaar met 3 procent onder het fosfaatplafond zal blijven. Dit blijkt uit de fosfaatmonitor van het CBS.

40.000 melkkoeien minder

In oktober dit jaar waren er in Nederland 1.557.000 melkkoeien. In vergelijking met juli van dit jaar waren dit er 40.000 minder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In dezelfde periode daalde het aantal stuks jongvee jonger dan een jaar met 32.000 naar 409.000 dieren. Dit is een daling van ruim 7 procent. Tegenover de daling van zowel melkkoeien als jongvee jonger dan 1 jaar was er een toename van jongvee ouder dan een jaar. Het aantal jongvee ouder dan 1 jaar was in oktober 523.000 dieren.


Bron: Boerenbusiness

Stijging van de melkproductie

Het afgelopen kwartaal is de melkproductie opnieuw gestegen. Zo steeg de gemiddelde melkproductie per koe met 30 kilo melk van 8840 kilo in het tweede kwartaal naar 8870 kilo in het derde kwartaal. Het CBS heeft op basis van deze cijfers berekent dat de fosfaatproductie het afgelopen kwartaal met 2 miljoen kilo is gedaald naar 78,7 miljoen kilo fosfaat. Dit betekent dat de fosfaatproductie momenteel ruim onder het vastgestelde plafond van 84,9 miljoen kilo zit.

Op basis van de huidige cijfers geeft het CBS aan dat de fosfaatproductie in 2018 waarschijnlijk zal uitkomen op 82,4 miljoen kilo. Dit betekend dat de fosfaatproductie in Nederland ongeveer 3 procent onder het plafond zal blijven.