Fosfaatproductie onder het plafond

Fosfaatproductie onder het fosfaatplafond

Het aantal (teveel) uitgegeven fosfaatrechten in 2018 zou niet maatgevend moeten zijn om de fosfaatbank voorlopig niet te openen, aldus Netwerk GRONDig. In regelgeving omtrent de fosfaatbank staat expliciet omschreven dat de fosfaatproductie leidend is. Nu uit de prognose blijkt dat de fosfaatproductie onder het plafond zal blijven ziet Netwerk Grondig geen enkele reden om de fosfaatbank niet open te stellen.

Fosfaatbank zo spoedig mogelijk geopend

Uit de prognose van het CBS is gebleken dat de fosfaatproductie van de melkveesector in 2018 zal uitkomen op 82,4 miljoen kg fosfaat. Dit betekend dat de fosfaatproductie ongeveer 2,5 miljoen kg onder het fosfaatplafond zal blijven. Netwerk Grondig vindt dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten los moet staan van de feitelijke fosfaatproductie. Ook minister Schouten heeft in een eerdere brief laten weten dat dit los van elkaar moet worden gezien. Netwerk Grondig vindt het daarom ook vreemd dat de minister de fosfaatbank nog steeds niet heeft geopend. Ondanks eerdere uitspraken van Carola Schouten heeft zij op 13 december aan de Kamer aangegeven dat de fosfaatbank nog niet open kon gaan. Schouten geeft als reden aan dat er te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven. Ondanks uitspraken van Schouten gaat Netwerk Grondig ervan uit dat de fosfaatbank zo spoedig mogelijk wordt geopend. ‘Uitstel van de fosfaatbank schaadt grondgebonden melkveehouders met latente ruimte’.

Fosfaatruimte door sanering varkenshouderij

Om meer fosfaatruimte te creëren binnen de melkveesector moet het mogelijk zijn de ontstane fosfaatruimte door sanering binnen de varkenshouderij te benutten. Netwerk Grondig geeft aan dat dit een ander voorstel is dan het “ontschotten-idee”. Hierbij was het voorstel om varkensrechten en melkvee fosfaatrechten met elkaar uit te kunnen wisselen.

Voor het saneren van de varkenshouderij heeft het Kabinet 120 miljoen euro uitgetrokken. Hiermee kan het Kabinet ruim 1 miljoen varkensrechten opkopen. De ontstane productieruimte door deze sanering zal dan niet meer kunnen worden benut door de varkenssector. Netwerk Grondig ziet dan ook geen enkele reden om het sectorfosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo fosfaat aan te houden. Zeker gezien 1 miljoen varkensrechten gelijk staat aan ongeveer 5,5 miljoen kg fosfaat. Het voorstel van Netwerk Grondig is om na de sanering het fosfaatplafond van de varkenshouder te verlagen met 5,5 miljoen kg fosfaat en hiervan de helft, circa een half miljoen, varkensrechten om te zetten naar melkvee fosfaatrechten.

Varkensrechten omzetten naar fosfaatrechten

De vrijgekomen fosfaatrechten moeten in de fosfaatbank terecht komen of zijn bedoeld voor knelgevallen. De reden om niet alle opgekochte varkensrechten om te zetten in fosfaatrechten ligt in het feit dat melkvee een hogere stikstof excretie heeft. Dit zou betekenen dat het stikstofplafond wordt overschreden.