Fosfaatrecht.nu stelt RVO aansprakelijk voor missers vleesvee

Wij hebben de overheid aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan bij ons en onze klanten naar aanleiding van de onjuiste intrekking van fosfaatrechten van vleesveehouders.

Begin 2018 hebben we fosfaatrechten gekocht van vleesveehouders die van de RVO een beschikking hadden gekregen. Vrijwel direct zijn de rechten ook verkocht en is de overdracht gemeld bij de RVO. Na een halfjaar tevergeefs wachten op de afhandeling, kwam de RVO in oktober en november 2018 met herziene beschikkingen waarmee de fosfaatrechten werden ingetrokken. Om de kopers niet te benadelen, heeft Fosfaatrecht.nu alternatieve rechten ingekocht en geleverd.

Vrijwel alle verkopers gingen in bezwaar. De afgelopen maanden zijn de meeste verkopers in het gelijk gesteld, maar door de het hoge prijsverschil blijft er wel een forse schade over. We hebben er voor gekozen om primair de RVO aansprakelijk te stellen voor deze schade.

 

Lees hier het officiële persbericht:

Sint Nicolaasga, 8 mei 2020 – De overheid is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de onjuiste toekenning aan (vlees)veehouders. Dat stelt Landbouwstart BV, het bedrijf achter het bekende fosfaatrechtenhandelsplatform Fosfaatrecht.nu. Ze geven aan dat fosfaatrechten van (vlees)veehouders onterecht zijn ingetrokken. Eigenaar Ids Schaap geeft aan dat Fosfaatrecht.nu hierdoor een torenhoge schade heeft geleden.

In het eerste kwartaal van 2018 viel bij vrijwel alle rundveehouders een fosfaatbeschikking op de mat, op basis van het aantal stuks vee wat zij op de peildatum 2 juli 2015 in stal hadden, uitgesplitst in melkvee (diercategorie 100), jongvee ouder dan een jaar (diercategorie 101) en jongvee jonger dan 1 jaar (diercategorie 102). Deze definitie stond in eerste instantie ook vermeld in de Meststoffenwet.

 

Fosfaatrecht.nu is van mening dat veehouders die op basis van deze beschikking hun fosfaatrechten hebben verkocht ervan uit mochten gaan dat deze fosfaatrechten definitief waren toegekend. Bij een gedeelte van de verkopers ging het mis, de RVO deed niks met de vrijwel direct ingevoerde overdrachtsmeldingen, reageerde niet op verzoeken om dat alsnog te doen en kwam pas nadat ze meerdere keren in gebreke waren gesteld eind 2018 met een herziene beschikking waarin minder fosfaatrechten waren toegekend, de zogenaamde ‘herbeschikkingen’.

 

Na het versturen van de herbeschikkingen, werden ook de overdracht meldingen afgekeurd. Dit terwijl Landbouwstart ruim een halfjaar eerder de fosfaatrechten had ingekocht en direct had verkocht. Verkopers weigerden terug te betalen omdat ze het besluit van de RVO onrechtmatig achtten en bezwaar hadden ingesteld. Kopers eisten onmiddellijke levering van de rechten. Fosfaatrecht.nu moest aanvankelijk ruim 1.500 kilogram extra inkopen tegen een prijs van 260 euro, wat een schadepost van bijna 400.000 euro opleverde.

 

De teruggedraaide transactie was een gevolg van een wijziging in het fosfaatrechtenstelsel waardoor jongvee van vleeskoeien buiten dit stelsel vielen. “Als wij hadden geweten dat de Overheid deze fosfaatrechten zou intrekken dan hadden wij deze nooit aangekocht, laat staan dat we de verkopers dan hadden betaald” geeft Schaap nog aan. Hij vervolgt: “De schade had aanzienlijk lager kunnen uitvallen als de Overheid sneller duidelijkheid had verschaft over de overdracht van de fosfaatrechten”.

 

Inmiddels heeft de RVO de meest veehouders in het gelijk gesteld en zijn de herbeschikkingen weer ongedaan gemaakt. Het schadebedrag wordt hierdoor amper gecompenseerd, want de rechten die Fosfaatrecht.nu eind 2018 inkocht voor 260 euro, zijn nu nog circa 125 euro waard, minus 20% afroming.