Fosfaatrechten boven fosfaatplafond

Aantal fosfaatrechten nog boven fosfaatplafond

Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaf landbouwminster Carola Schouten aan dat er bij de handel in fosfaatrechten tot 1 november dit jaar 105.000 kg fosfaatrechten is afgeroomd.

Het aantal fosfaatrechten is daarmee nog ruim boven het vastgestelde fosfaatplafond van 84,5 miljoen kg fosfaat. In juni dit jaar zat het aantal uitgekeerde fosfaatrechten op 85,8 miljoen. Schouten gaf aan dat de verhoging van de afroming nog niet het gewenste effect heeft gehad om het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond te krijgen. De verwachting is dat er in de laatste maand van dit jaar nog veel gehandeld gaat worden omdat veel melkveehouders voor 2019 de fosfaatplanning nog in orde willen maken.

Afroming fosfaatrechten verhoogd

In juni is het afromingspercentage bij het verhandelen van fosfaatrechten verhoogd van 10% naar 20%. Met deze maatregel wilde Schouten ervoor zorgen dat het aantal uitgekeerde fosfaatrechten sneller onder het vastgestelde plafond zou komen. Net voordat de maatregel werd ingevoerd zijn er nog veel fosfaatrechten verhandeld. Nadat de maatregel in werking is getreden is de handel relatief rustig geweest.

Vorig jaar zijn er in totaal ruim 422.000 fosfaatrechten afgeroomd. Dit kwam mede doordat melkveehouders meer dieren hadden dan op de peildatum en/of doordat zij gestegen waren in de melkproductie. De melkveehouders hebben in veel gevallen fosfaatrechten aangekocht om zo weer overeenstemming te hebben met het aantal dieren en/of de melkproductie.
Tijdens de invoering van de maatregel heeft Schouten aangegeven dat wanneer het aantal fosfaatrechten weer onder het plafond terecht komt, de afroming weer zal worden verlaagd naar 10%.

Handel in fosfaatrechten

Roelof Bisschop van de SGP wil dat de afroming op fosfaatrechten nog dit jaar wordt verlaagd naar 10%, om de handel in fosfaatrechten weer vlot te trekken. Volgens Bisschop is de handel in fosfaatrechten stil komen te liggen doordat de afroming van fosfaatrechten is verhoogd. Minister Schouten is het gedeeltelijk eens met Bisschop, de onzekerheden m.b.t. het stikstofbeleid hebben er ook voor gezorgd dat de handel in fosfaatrechten momenteel stroef verloopt.