Fosfaatrechten fosfaatbank vervallen

Fosfaatrechten in fosfaatbank vervallen

De fosfaatrechten die afgelopen jaar in de zogenoemde fosfaatbank terecht zijn gekomen door de verkoop of verhuur van fosfaatrechten komen te vervallen.

Het gaat hierbij om in totaal 420.000 kg fosfaatrechten. Ook de fosfaatrechten die dit jaar door afroming in de fosfaatbank terecht zijn gekomen, zijn niet meer op de markt. Het is nog niet duidelijk om hoeveel fosfaatrechten dit in totaal zal gaan. Wanneer het aantal uitgegeven fosfaatrechten weer onder het vastgestelde plafond is wordt wellicht weer opnieuw fosfaatrechten uitgegeven aan melkveehouders die hiervoor in aanmerking komen.

Klik hier voor meer informatie over de fosfaatbank.