556.000 fosfaatrechten toegekend

556.000 fosfaatrechten toegekend voor bezwaarschriften

Minister Carola Schouten moet als gevolg van de bezwaarschriften en rechtszaken, die zijn voortgekomen uit de toekenning van fosfaatrechten, ongeveer 556.00 kg fosfaatrechten uitkeren. Dit betekent dat de fosfaatrechten in de fosfaatbank, die afkomstig zijn van de afroming in de handel van fosfaatrechten voor een groot gedeelte teniet worden gedaan. In de zogenoemde fosfaatbank zaten in totaal een 781.000 kg fosfaatrechten, 422.000 kg fosfaat in 2018 en 359.000 kg fosfaat in 2019.

Op 1 mei dit jaar waren er nog ruim 85,7 miljoen kg fosfaatrechten in de markt. Dit is ongeveer 800.000 kg boven het vastgestelde fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg. Van deze 85,7 miljoen kg is 600.000 kg bestemd voor vleesvee. Ook wanneer deze fosfaatrechten niet worden meegerekend ligt het aantal fosfaatrechten boven het toegestane fosfaatplafond.

Extra fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee

De uitspraak van CBB (College van Beroep voor bedrijfsleven) heeft ertoe geleidt dat met name jongvee van vleesvee extra fosfaatrechten toegekend hebben gekregen. In totaal heeft minister Schouten 228.000 kg fosfaatrechten aan deze dieren toegekend. Het ministerie van Landbouw probeerde nog via een wetswijziging te voorkomen dat veehouders die jongvee hielden voor de vleesproductie geen fosfaatrechten nodig waren, echter heeft de rechter deze wijziging resoluut afgewezen. Schouten wil de wet nu zo wijziging dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn wanneer de dieren een kalf krijgen of bestemd zijn om een kalf te krijgen. Jongvee van vleesvee, dat bestemd is om af te mesten, worden dan vrijgesteld van fosfaatrechten.

Bezwaar tegen toekenning fosfaatrechten

Melkveehouders hebben tussen januari 2018 en mei 2020 bezwaar aangespannen voor in totaal ongeveer 382.000 kg fosfaatrechten. Deze fosfaatrechten komen bovenop de eerdere beschikking van fosfaatrechten.

• 1.230 melkveehouders weten nog steeds niet hoeveel fosfaatrechten ze definitief krijgen toegekend. Reden hiervoor is dat hun beroep- of bezwaarschriften nog niet zijn afgehandeld.
• Van de in totaal 8.979 ingediende bezwaarschriften zijn er 8.635 afgehandeld en lopen er nog 334.
• Voor de knelgevallenregeling zijn in totaal 448.000 kg fosfaatrechten uitgekeerd.
• Het ministerie van Landbouw had in totaal 650.000 kg fosfaatrechten gereserveerd voor de knelgevallenregeling. Voor de knelgevallenregeling waren in totaal 2.820 aanmeldingen.