Fosfaatrechtenstelsel kritisch bekeken

Productiejaar niet representatief

De politieke partijen SGP en CDA zijn kritisch over het fosfaatrechtenstelsel. De SGP en CDA willen een heroverweging van het huidige fosfaatrechtenstelsel. Volgens Roelof Bisschop van de SGP ontbreekt het in het fosfaatrechtenstel aan een degelijke knelgevallenregeling.

De aanleiding van deze heroverweging van het fosfaatrechtenstelsel is de kritiek van Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Van Ettekoven ziet gelijkenissen tussen het fosfaatrechtenstel en de toeslagenaffaire rondom de kinderopvang. “Er is bij het fosfaatrechtenstelsel ook weinig ruimte geboden voor maatwerk en knelgevallen”, aldus Van Ettekoven.

Fosfaatrechten voor knelgevallen

Volgens Bisschop van de SGP ontbreekt het aan een goede knelgevallenregeling in het fosfaatrechtenstelsel. “Veehouders kunnen niet rekenen op de wet, maar moeten het hebben van een beroep op de rechten. Dit slaagt maar in enkele gevallen”, aldus Bisschop. Momenteel zitten er nog tientallen melkveehouders in de knel omdat Minister Schouten, minister van landbouw, deze melkveehouders heeft doorverwezen naar de rechter.

Bisschop geeft aan dat deze situatie is gecreëerd door de wetgeving. De overheid neemt niet zijn verantwoordelijkheid in deze situatie door het fosfaatrechtenstelsel te herzien. Volgens Bisschop moet minister Schouten ervoor zorgen dat bij controle door de NVWA bij deze knelgevallen er een pas op de plaats gemaakt wordt totdat er een fatsoenlijke knelgevallenregeling is.

Herzien fosfaatrechtenstelsel

CDA’er Jaco Geurts heeft ook aangegeven dat er eens goed naar het fosfaatrechtenstelsel moet worden gekeken. Geurts wil net als Bisschop voorkomen dat het net zo uit de hand zal lopen als bij de toeslagenaffaire. Volgens Geurts zou het fosfaatrechtenstelsel moeten worden doorgelicht door een externe partij.

Knelgevallenregeling politiek besluit

Tijdens het politiek debat heeft landbouwminister Schouten aangegeven dat er niet zal worden gehandhaafd op het aantal fosfaatrechten zolang de rechtszaken nog lopen. Daarnaast heeft Schouten aangegeven dat de invulling van de knelgevallenregeling een politiek besluit is geweest, waarbij ook de Kamer een rol heeft gespeeld. Het knelgevallen besluit is een zeer nauwe invulling aangezien er maar een beperkte beschikbaarheid van het aantal fosfaatrechten was. Schouten geeft verder aan dat hoe breder de knelgevallenregeling zou zijn des te groter de generieke korting had moeten zijn om de knelgevallenregeling mogelijk te maken.