Fosfaatreductieplan van CBb en RvS

Fosfaatreductieplan en fosfaatrechten van CBb en RvS

Volgend jaar maart zal er een start worden gemaakt met de nu nog ongeveer 800 beroepszaken die lopen tegen het fosfaatreductieplan uit 2017. Het College van Beroep heeft deze zaken nog steeds niet kunnen behandelen.

Voor de afhandeling van de lopende rechtszaken wil het CBb gaan samenwerken met de afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State om deze rechtszaken te behandelen. Het CBb wil na het fosfaatrechtenproject ook het fosfaatreductieplan projectmatig gaan aanpakken. Reden hiervoor is dat er eind 2020 een uitspraak moet zijn in alle fosfaatreductiezaken.

De rechtszaken in het fosfaatreductieplan worden voor een groot gedeelte behandelt door de statenraden van de RvS. Het gaat hier in de praktijk om 5 staatsraden van de Rvs die optreden als CBb-rechten. Dit betekend dat alle zaken worden behandel door één rechter. Indien de zaken te ‘complex’ zijn dan wordt deze beoordeeld door drie rechters. De zittingen in de fosfaatreductiezaken zullen allemaal plaats vinden het gebouw van de Raad van State.

Efficiënte aanpak fosfaatreductieplan

De reden dat er is gekozen voor een samenwerking is dat beroepszaken efficiënter kunnen worden aangepakt. De afgelopen jaren zijn het aantal beroepszaken meer dan verdubbeld. Dit komt door het fosfaatreductieplan uit 2017 en het fosfaatrechtenstelsel uit 2018.

Fosfaatrechten krijgen voorrang

Het afgelopen jaar heeft CBb al voorrang verleend aan ongeveer 1.350 zaken over de fosfaatrechtenregeling. Deze voorrang kwam vooral omdat de zaken nogal ingrijpende gevolgen hadden voor de betrokken agrarische bedrijven. Om de gevolgen door deze bedrijven te minimaliseren is het CBb begin 2019 het fosfaatproject gestart. In de eerste fase worden er in mei 2020 780 zaken afgerond.

In de zomer van 2020 zal de tweede fase starten, tijdens deze fase worden de nog liggende fosfaatrechtenzaken behandeld. Over de bezetting en aanpak moet door het CBb nog beslissingen genomen worden. De planning is wel dat eind 2020 in alle fosfaatzaken een uitspraak is gedaan.