Gezamenlijk stikstofclaim indienen bij de overheid

De Tweede Kamer eist duidelijkheid over rekenmodel stikstof

Stichting Stikstofclaim wil gezamenlijk met veehouders de schade die het kabinet en provincies veroorzaken met de aangekondigde stikstofmaatregelen gaan verhalen op de overheid.

Het doel van Stikstofclaim is als collectief, dus met veehouders, een schadeprocedure aan te spannen tegen het kabinet en de provincies.

Door de stikstofmaatregelen, die de overheid wil gaan nemen, worden miljarden euro’s economische waarde van de agrarische sector afgenomen. De voorgestelde verregaande maatregelen zullen volgens Stikstofclaim alle veehouderijsectoren treffen.

De reden waarom Stikstofclaim in het leven is geroepen, is doordat de overheid haar maatregelen gaat nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel Aerius van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 tot 100 procent (bron RIVM) en volgens stichting Stikstofclaim nooit gevalideerd is met metingen.

Vijftal actiepunten

  • De Stichting Stikstofclaims voorziet voor veel bedrijven grote financiële schades door de stikstofbrief van 4 oktober van LNV-minister Carola Schouten en het rapport ‘Niet alles kan’ van de Commissie Remkes. Zo kan door de stikstofbrief van minister Schouten het beeld ontstaan dat het aantal ‘piekbedrijven’ naar schatting 100 tot 150 stuks zal bedragen. In de tweede ronde echter, zijn de provincies aan zet. Die brengen momenteel in kaart welke bedrijven teveel stikstof uitstoten op aangrenzende natuurgebieden (op basis van het Aerius-model). Uit de handreiking voor provincies blijkt dat de provinciale stikstofmaatregelen naar schatting duizenden bedrijven zullen treffen, in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee.
  • Bedrijven die binnen een straal van circa 1 km van natuurgebieden liggen, wordt ontwikkelruimte afgenomen. De waarde van deze bedrijven zal dalen en/of onverkoopbaar worden.
  • Latente ruimte, productierechten en/of milieu productieruimte worden afgenomen zonder (voldoende) financiële compensatie.
  • De overheid heeft als voornemen maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel Aerius, dat nooit getoetst is met metingen en grote onzekerheden kent (50 tot 100 procent op de depositieberekeningen).
  • Volgens de stichting is het eerste advies van De Commissie Remkes in belangrijke mate gebaseerd op aannames. Zo is de veehouderij goed voor 46% van de stikstofuitstoot, maar duizenden, vooral industriële bedrijven hebben geen Natuurbeschermingswetvergunning. Die bedrijven zijn buiten de statistieken gevallen, waardoor de veehouderij de volle mep krijgt en imagoschade oploopt, zo besluit stichting Stikstofclaim.

Werkelijke metingen

In de periode 2020 tot 2023 wordt de werkelijke depositie gemeten. De stichting verwacht dat deze metingen tot andere uitkomsten leiden dan het Aerius-model. Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen en ondernemers voor niets of op verkeerde kosten zijn gejaagd.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan Stichting Stikstofclaim of wilt u meer informatie, neem dan contact op met John Spithoven tel.: 0612129178