Melkproductie daalt door fosfaatrechten

Melkproductie daalt door fosfaatregelgeving

De melkproductie in Nederlands is in 2018 met 3 procent gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 werd in totaal 13,88 miljard kg melk geproduceerd, dit blijkt uit cijfers van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Melkveestapel kleiner is geworden

Sinds vorig jaar hebben melkveehouders te maken met het fosfaatrechtenstelsel. Dat fosfaatrechten invloed zouden hebben op de melkproductie werd in de loop van vorig jaar al wel duidelijk. De fosfaatrechten hebben ertoe geleidt dat de melkveestapel in Nederland kleiner is geworden aangezien melkveehouders noodgedwongen minder vee konden houden. Naast het fosfaatrechtenstelsel heeft de extreem droge zomer ook invloed gehad op een lagere melkproductie. In de maand oktober daalde de productie van melk per dag naar het laagste niveau sinds de afschaffing van het melkquotum.

Fosfaatrechten beperken melkproductie

In het eerste half jaar van 2018 waren er relatief veel melkveebedrijven die boven de fosfaatreferentie molken, maar de mogelijkheid om extra fosfaatrechten aan te kopen bleek beperkt. De verwachting voor 2019 van de Rabobank is dat de fosfaatrechten ertoe leiden dat de Nederlandse melkproductie beperkt wordt tot maximaal 14 miljard kg melk. Dit betekent voor de melkveehouderij dat na een periode van onzekerheden en liberale vergezichten, de melkveehouders weer te maken hebben met een beperking op basis van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten beperkt melkproductie

 

Fosfaatrechten en melkquotum

Naast het feit dat er minder melk werd geproduceerd in vergelijking met 2017, bleef de melkproductie ook onder het niveau van 2016. Als de melkproductie van 2018 wordt vergeleken met 2015 dan blijft deze wel boven dit niveau met meer dan 500.000 ton melk. De productie van vorig jaar blijft ook ruim boven de andere jaren waarin de Nederlandse melkveehouder nog te maken had met het melkquotum.

Productiegroei december

Ondanks de dalende melkproductie afgelopen jaar was er in de maand december meer melk geleverd. De dagproductie in deze maand in vergelijking met november 840 ton omhoog naar 36.400 ton. Daarnaast ging het vetpercentage omhoog naar 4,54%.