Melkveestapel 1 procent gegroeid

De Nederlandse melkveestapel 1 procent gegroeid

Het afgelopen jaar is de melkveestapel in Nederland met 1 procent geroeid. Dit betekent een stijging van 16.000 koeien. Afgerond zal de melkveestapel in 2020 stabiel blijven met 1,6 miljoen melkkoeien en 0,9 miljoen stuks jongvee. Dit blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistieken).

Niveau blijft gelijk

Landbouwspecialist Cor Pierik van het CBS denkt dat dit ook ongeveer het niveau zal zijn waarop de Nederlandse melkveestapel de komende jaren zal blijven. “De toename van de melkveestapel met 16.000 koeien is nauwelijks een significant verschil te noemen”, aldus Pierik. Over het geheel bekeken gaat het hierbij om ontzettend weinig dieren.

Fosfaatrechten

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de introductie van de fosfaatrechten duidelijke invloed heeft gehad op de Nederlandse melkveestapel. In 2016 telde de melkveestapel nog 1,7 miljoen koeien en 1,3 miljoen stuks jongvee. In dat jaar werd het fosfaatrechtenstelsel aangekondigd en moest de melkveestapel in Nederland met 8,3 procent inkrimpen. Het instellen van de fosfaatrechten heeft ertoe geleid dat in 2018 de melkveestapel is gedaald naar 1,6 miljoen koeien en 1 miljoen stuks jongvee.

Het aantal van 1,6 miljoen koeien is sinds 2018 stabiel, echter is het aantal stuks jongvee wel verder teruggenomen. In 2019 zakte het aantal stuks jongvee onder de 1 miljoen dieren naar ruim 900.000 dieren.

Stopper door fosfaatrechten

Cor Pierik vindt het lastig om te zeggen dat de afname enkel het gevolgd is van de fosfaatrechten, maar hij ziet dat de cijfers duidelijk laten zien dat er heel veel melkveehouders zijn gestopt in 2018. “In 2017 waren er 175 stoppers, en in 2018 waren dit er maar liefst 865”, aldus Pierik. In 2019 lag het aantal gestopte melkveehouders op 540.