Nieuwe korting fosfaatrechten

Nieuwe korting fosfaatrechten onbespreekbaar

Minister Schouten heeft aangegeven dat een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten wellicht nodig is om de stikstofproductie van de melkveesector te verminderen. Uit cijfers van het CBS is namelijk gebleken dat de stikstofproductie van de Nederlandse melkveehouder in 2018 boven het vastgestelde plafond uitkomt. Volgens LTO-voorzitter Meulenbroek is een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten absoluut onacceptabel.

Genoeg maatregelen

Meulenbroek geeft aan dat melkveehouders de afgelopen jaren al meer dan genoeg maatregelen opgelegd hebben gekregen. “Een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten zou weer een regel erbij betekenen. Daarnaast moet ook duidelijk zijn wat de oorzaak is van deze overschrijding. Het is nu als eerste belangrijk om in kaart te brengen wat de oorzaak van deze hoge stikstofcijfers is”, aldus Meulenbroek.

Stikstofproductie boven vastgestelde plafond

Vorige week heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de voorlopige cijfers bekend gemaakt van de stikstof- fosfaatproductie in 2018. Uit deze cijfers kwam naar voren dat de fosfaatproductie met ruim 12 miljoen kg is gedaald en dat deze nu onder het vastgestelde fosfaatplafond is van 172,9 miljoen kilo fosfaat. De daling van de fosfaatproductie heeft ervoor gezorgd dat de derogatie ook voor 2019 is behouden. Ook de stikstofproductie is in 2018 gedaald, echter komt deze alsnog boven het vastgestelde plafond uit.

Generieke fosfaatrechten voorkomen

Alhoewel de stikstofproductie is gedaald komt deze alsnog boven het stikstofplafond uit. Het is voor de melkveesector dan ook van belang om alert op deze cijfers te zijn en ervoor te zorgen dat deze niet verder toenemen. Een grondige analyse van de cijfers en eventuele maatregelen moeten ertoe leiden dat de melkveesector weer onder het vastgestelde plafond uitkomt. “Een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten moeten wij absoluut zien te voorkomen”, aldus Meulenbroek.