Nieuwe mestnormen pas in 2022

Nieuwe mestnormen pas in 2022

De fosfaatexcretienormen voor melkvee worden komend jaar niet gewijzigd. Dit laat landbouwminister Carola Schouten in een brief weten aan de Tweede Kamer. Schouten heeft de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) gevraagd om een nieuw advies voor de excretienormen voor melkvee. Veel melkveehouders kiezen tegenwoordig voor een nutriëntenrijk rantsoen om een hogere melkproductie te halen. Dit is niet meegenomen in de huidige excretienormen en daarnaast is deze gebaseerd op data uit de periode 2015 – 2017.

Uitbreiding voor hoogproductieve koeien

Voor melkveehouders met hoogproductieve koeien, die meer dan 10.624 kg melk produceren geldt dat de excretienormen volgend jaar niet zullen worden aangepast. Dit geldt ook voor melkveehouders die zelfzuivelaars zijn. Het ministerie van Landbouw heeft wel aangegeven dat er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de tabel voor hoogproductieve koeien, dit betekent dat melkveehouders met deze koeien meer fosfaatrechten nodig zijn voor hun melkvee.

Overgangsregeling voor excretienormen

De uitbreiding van de fosfaat excretienormen zal pas vanaf 2022 van kracht zijn. Er komt wel een overgangsregeling voor melkveehouders die (gedeeltelijk) hun eigen melk verwerken. Bij deze melkveehouders wordt er gekeken naar de daadwerkelijk geproduceerde kg melk.

Fosfaatexcretie vleesvee

De fosfaat excretienormen voor vleesvee en kalveren wordt aangepast, dit geldt ook voor de categorie-indeling. Voor de categorie-indeling zal er worden gekeken naar de huidige praktijkgegevens. Ook voor de biologische melkveehouders geldt dat de excretienormen pas ingaan op 1 januari 2022.

Onduidelijkheden

In 2019 was er veel onduidelijkheid over de actualisatie van de excretieforfaits. De Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) heeft in 2019 het ministerie van Landbouw geadviseerd om de gemiddelde stikstof- en fosfaatuitstoot van melkkoeien te verlagen. Schouten heeft dit destijds niet doorgevoerd omdat er nog te veel fosfaatrechten in de markt waren. Het gevolg hiervan zou zijn geweest dat de werkelijke fosfaatproductie was gaan stijgen.