Overdrachten fosfaatrechten uitgesteld

Overdrachten van fosfaatrechten tijdelijk uitgesteld

In de Kamerbrief van 4 oktober 2019 geeft het kabinet aan op welke manier zij het stikstofprobleem willen aanpakken. Eén van de onderdelen is extern salderen. Veehouders kunnen zich vrijwillig laten opkopen.

Extern salderen

Bij extern salderen kunnen fosfaatrechten (voor een deel) komen te vervallen. Hierbij wordt gekeken naar het aantal fosfaatrechten dat u had op 4 oktober 2019. Dit is ook de reden dat de overdrachten die zijn aangemeld bij de RVO tussen 4 oktober en 19 november nog niet behandeld zijn. De RVO heeft aangegeven dat zij deze meldingen binnenkort gaan beoordelen. De verkopers van fosfaatrechten ontvangen hierover binnenkort een brief van de RVO. De RVO heeft aangegeven dat de verkoper in samenspraak met de koper de overdracht kan intrekken.