Prijs fosfaatrechten

Prijsontwikkeling van fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de eerste weken van 2021 heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft hiervoor een grafiek opgesteld met daarin de precieze prijsontwikkeling. Ook laat de grafiek een vergelijking zien met het afgelopen jaar.

De fosfaathandel loopt vrij rustig. Dit is opmerkelijke, omdat er nog maar 14 dagen zijn voor het sluitend maken van de fosfaatplanning.

De afgelopen anderhalve maand zijn de prijzen van fosfaatrechten gedaald van € 185,- naar € 168,- per kg fosfaat. De afnemende vraag en het toenemende aanbod heeft ertoe geleidt dat de prijs is gedaald met ongeveer € 17,- per kg fosfaat. In vergelijking met het afgelopen jaar ligt de prijs momenteel € 20,- hoger.

De huidige daling van de fosfaatrechtenprijs komt doordat melkveehouders dit jaar meer hebben geleased om hun fosfaatplanning sluitend te maken dan in vergelijking met voorgaande jaren.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.