Stikstof- en fosfaatrechten niet gekoppeld

Stikstof- en fosfaatrechten worden niet aan elkaar gekoppeld

De stikstofrechten en fosfaatrechten zijn niet aan elkaar gekoppeld. In eerste instantie wilde het ministerie van Landbouw wel stikstofrechten en fosfaatrechten aan elkaar koppelen. Hiervoor was een aanpassing nodig in de Meststoffenwet, echter door hevige protesten is deze wijziging niet doorgevoerd.

Fosfaatrechten los te verkopen

De stikstofrechten vallen nu binnen de Natuurbeschermingswet. Hierdoor is er geen koppeling tussen stikstofrechten en fosfaatrechten. Dit maakt het voor melkveehouders mogelijk om fosfaatrechten en stikstofrechten los van elkaar te kunnen verkopen.