Teruggehaalde fosfaatrechten niet voor knelgevallen

Fosfaatrechten vleesvee niet

De fosfaatrechten die vleesveehouders ten onrechte hebben ontvangen worden niet toegekend aan melkveehouders die al dan niet in de knel zitten. Dit maakte landbouwminister Carola Schouten bekend tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer.

Te veel fosfaatrechten uitgegeven

Schouten geeft als reden aan dat het miniserie te veel fosfaatrechten heeft uitgegeven ten opzichte van het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat. Door de teruggehaalde fosfaatrechten van vleesveehouders probeert Schouten weer onder het fosfaatplafond te komen. De in eerste instantie toegekende fosfaatrechten aan vleesveehouders hebben geen invloed gehad op de gereserveerde ruimte voor knelgevallen. Dit is een reactie van Schouten op vragen van SGP en de VVD.

Moeilijke keuzes knelgevallen en fosfaatrechten

Het fosfaatdossier heeft ertoe geleid dat Schouten een aantal ongelofelijk moeilijke keuzes moest nemen. “De keuzes hebben tot ontzettende pijnlijke situaties en dilemma’s geleidt”, aldus Schouten. Wij hebben geprobeerd om individuele belangen af te wegen tegen de collectieve belangen.

Zoektocht naar fosfaatrechten

De afgelopen weken heeft Schouten gezocht naar eventuele fosfaatruimte om knelgevallen enigszins tegemoet te komen. Schouten kwam tot de conclusie dat die ruimte er niet is, ook omdat er rekening moet worden gehouden met het bredere belang van de sector.