Tijdelijke verhoging afromingspercentage

Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij het verkopen en verleasen fosfaatrechten

Landbouwminister Carola schouten wil het afromingspercentage bij het verkopen of verleasen van fosfaatrechten verhogen van 10% naar 20%. Reden voor het verhogen van het afromingspercentage is om weer onder het vastgestelde fosfaatplafond te komen. Mocht de verhoging naar 20% onvoldoende zijn dan wil Schouten het percentage in dit najaar verder verhogen. Wanneer het aantal uitgekeerde fosfaatrechten weer onder het plafond is, kan de afroming volgend jaar wellicht weer terug naar 10%. Om het afromingspercentage te verhogen is er eerst wel een wetswijziging nodig.

De nieuwe maatregel om het afromingspercentage op de overdracht van fosfaatrechten te verhogen maakte Schouten afgelopen vrijdag bekend in een Kamerbrief. Volgens landbouwminister Schouten is deze maatregel noodzakelijk om de fosfaatproductie van de melkveesector weer onder het vastgestelde fosfaatplafond te krijgen van 84,9 miljoen kg fosfaat.

Momenteel heeft Schouten in totaal 85,3 miljoen kg fosfaatrechten uitgegeven. De reden dat het totaal aan fosfaatrechten boven het vastgestelde fosfaatplafond ligt komt door bedrijven die met succes bezwaar- en beroepsprocedure voerden. Zo is er tot nu toe alleen al 460.000 kg fosfaat uitgegeven aan vleesveehouders die een beroepsprocedure hadden aangespannen. Het aantal uitgegeven fosfaatrechten kan nog verder oplopen door de nog lopende procedures.

Inwerkingtreding niet met terugwerkende kracht

De nieuwe maatregel voor het verhogen van het afromingspercentage bij het verkopen of verleasen van fosfaatrechten van 10% naar 20% zal pas in werking treden op de dag na de publicatie in het Staatblad. De verhoging van het afromingspercentage is een tijdelijke maatregel om te helpen de hoeveelheid fosfaatrechten onder het sectorplafond te brengen. Minister Schouten heeft aangeven om de maatregel zo spoedig mogelijk in werking te laten treden om zo het aantal uitgegeven fosfaatrechten weer onder het vastgestelde plafond te krijgen.

Wellicht verdere verhoging afromingspercentage fosfaatrechten

Minister Schouten kan niet aangeven of de verhoging van het afromingspercentage voldoende zal zijn om weer onder het fosfaatplafond te komen van 84,9 miljoen kg fosfaat. Het kan zijn dat later dit jaar het afromingspercentage nog verder zal worden verhoogd om onder het fosfaatplafond te komen.

De minister sluit een nog verdere verhoging van het afromingspercentage later dit jaar niet uit. Dat kan als blijkt dat 20 % onvoldoende is om onder het fosfaatplafond te komen. Pas als dat het geval is, wordt de fosfaatbank weer gevuld met afgeroomde rechten die opnieuw kunnen worden uitgegeven.

Tijdelijke wetswijziging

Om het afromingspercentage te verhogen bij het verkopen of verleasen van fosfaatrechten is er een wetswijziging nodig. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer hierover een Kamerbrief ontvangen. Carola Schouten heeft de Kamer verzocht om deze brief zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, zodat de wijziging zo snel mogelijk kan worden doorgevoerd.

Fosfaatexcretie actualiseren

Schouten hoopt door de tijdelijke maatregel weer onder het vastgestelde fosfaatplafond te komen. Mocht de melkveehouderij weer onder het fosfaatplafond zitten dan wil Schouten onder andere de excretieforfaits actualiseren. Dit kan wellicht al per 1 januari 2020.