Update: Afromingsvrij verleasen

Wetsvoorstel afromingsvrij verleasen fosfaatrechten goedgekeurd

Voor melkveehouders is de mogelijkheid om 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij te verleasen een stap dichterbij gekomen. Vorige week heeft de ministerraad een wetsvoorstel van landbouwminister Schouten goedgekeurd. De vervolgstap is dat Schouten het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal sturen zodat deze daar kan worden behandeld. In het huidige fosfaatrechtenstelsel geldt bij iedere transactie in fosfaatrechten dat 20% moet worden afgedragen.

Door het nieuwe wetsvoorstel, waarbij melkveehouders 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij mogen verleasen, moet het voor melkveehouders gemakkelijker worden om schommelingen in de fosfaatproductie op te vangen. Een voorbeeld van z’n schommeling is dat de melkproductie hoger uitvalt dan verwacht of een hogere fosfaatproductie wanneer vaarzen vroeger hebben afgekalfd. Ook kan het zijn dat de fosfaatproductie lager uitvalt dan gedacht door bijvoorbeeld een tegenvallende melkproductie. Wanneer 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij kan worden verleasd is het financieel interessanter.

Fosfaatplafond

Vorig jaar in mei heeft minister Schouten het voorstel aangeboden voor internetconsultatie. De reden dat de ministerraad nu pas het wetsvoorstel heeft goedgekeurd is, omdat de Europese Commissie zich eerst over het voorstel moest buigen. De Europese Commissie moest nagaan of er geen ongeoorloofde staatsteun aanwezig was door deze wetswijziging. De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven met als voorwaarde dat de fosfaatproductie onder het vastgestelde sectorplafond moet blijven.

Verplaatsing melkveebedrijf

De wijziging in het fosfaatrechtenstelsel moet ook een oplossing bieden voor melkveehouders die hun stal renoveren of hun bedrijf verplaatsen van Natura 2000-gebieden. Voor deze melkveehouders moet het mogelijk worden om hun fosfaatrechten afromingsvrij te kunnen verleasen. Nu geldt bij iedere transactie van fosfaatrechten dat er 20% wordt afgeroomd. In juni heeft Schouten aangegeven dat ze zou werken aan een oplossing voor proefstallen met onderbezetting en bedrijven die hun melkvee tijdelijk elders moeten onderbrengen. Voor deze categorie wordt het ook mogelijk om afromingsvrij te kunnen verleasen.

Definitie melkvee en jongvee

In het wetsvoorstel worden ook de begrippen melkvee en jongvee duidelijker omschreven. In het huidige fosfaatrechtenstelsel is er veel onduidelijkheid ontstaan rondom jongvee voor vleesvee. Zo staat in het fosfaatrechtenstelsel dat jongvee voor de vleesveehouderij, die bestemd zijn om een kalf te krijgen onder het begrip melkvee vallen en dat hiervoor ook fosfaatrechten nodig zijn. Dit zal in het wetsvoorstel ook worden aangepast, zodat jongvee die niet bestemd zijn om een melkkoe te worden een vrijstelling krijgen.

Voor 1 januari

Hans Maljaars van de SGP heeft goede hoop dat de leden van de Tweede Kamer snel een beslissing kunnen nemen zodra zij het wetsvoorstel hebben ontvangen. Ook geeft Hans Maljaars aan dat volgens haar een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van het wetsvoorstel is. De kanttekening die zij erbij vermeldt is dat een aantal linkse partijen nog wel protest kunnen indienen, maar over het algemeen is er voldoende steun vanuit de Kamer.