(Ver)leasen fosfaatrechten, ook 100% benutbaar

Bij (ver)leasen van fosfaatrechten, ook 100% benutbaar

De RVO heeft deze week aangegeven dat bij het verleasen van de fosfaatrechten de verleaser de 10% afroming dit jaar mag benutten. Dit betekend dat net als bij de verkoop van de fosfaatrechten deze toch 100% benutbaar zijn. Bij de overdracht van de fosfaatrechten hoeft deze niet te worden gemeld via ‘heenlease’ maar moet deze als ‘gewone’ overdracht gemeld worden. Reeds gemelde transacties kunnen in bepaalde gevallen worden teruggetrokken.

Benutting van verkoop fosfaatrechten

Bij verkoop van fosfaatrechten waarbij 10% wordt gekort, is het mogelijk om in het jaar van de overdracht toch gezamenlijk de fosfaatrechten voor 100% te benutten. Dit is mogelijk door bij de overdacht in een melding aan te geven dat de koper in het eerste jaar maximaal 90% kan benutten. De 10% afroming kan door de verkoper worden benut.

Benutting bij lease fosfaatrechten

Tot nu toe moest bij de overdrachtsmelding van ‘heenlease’ altijd worden aangegeven dat alle rechten door de leaser benut kunnen worden. Veel transacties worden echter met 10% gekort, waardoor 100% gebruik van de fosfaatrechten niet mogelijk is. Onlangs heeft de RVO aangegeven dat het wel mogelijk is om als verleaser van fosfaatrechten een deel van de verleasde rechten te benutten. Het formulier voor de overdacht biedt nog niet deze mogelijkheid. De RVO heeft aangegeven het formulier zo spoedig mogelijk aan te passen.

Tijdelijke werkwijze overschrijven fosfaatrechten

Tot het moment dat het formulier is aangepast geeft de RVO aan om heenlease aan te melden als een gewone transactie. Bij een gewone transactie kan worden aangegeven hoeveel van de over te dragen rechten door de leaser kunnen worden benut. Hierdoor is het mogelijk dat de verleaser van de fosfaatrechten dit jaar de 10% afroming kan benutten. Bij de melding voor de teruglease moet wel op het formulier worden aangegeven dat het een teruglease betreft. Op deze manier wordt voorkomen dat er nogmaals 10% wordt afgeroomd.

Voorbeeld:
Een melkveehouders verleased in totaal 1.000 kg fosfaat. Dit wordt bij de RVO gemeld als gewone overdacht van fosfaatrechten. Bij de overdracht geeft de verleaser aan dat de leaser 900 van de 1.000 fosfaatrechten in 2018 kan benutten. De verleaser kan op deze manier de 100 kg fosfaat dit jaar benutten. De leaser meldt voor het einde van het jaar een teruglease van 900 rechten. De verleaser kan de fosfaatrechten zelf vanaf 2019 weer benutten. Door deze manier van overdragen wordt er niet nogmaals gekort.