Verruiming van de fosfaatbank

Mogelijke verruiming van de fosfaatbank

Minister Schouten wil kijken of er een mogelijkheid is tot het verruimen van de fosfaatbank. De fosfaatbank moet beschikbaar worden voor meer melkveehouders categorieën.

Verbreden van de fosfaatbank

De fosfaatbank moet worden opgesteld voor een bredere categorie melkveehouders dan alleen de jonge grondgebonden boeren. Dit heeft Schouten aangegeven tijdens een debat over het fosfaatrechtenstelsel van de Tweede Kamer.

Tjeerd de Groot (D66) en Caroline van de Plas (BBB) hebben beiden een motie ingediend om de fosfaatbank de verbreden. Aan minister Schouten is gevraagd welke duurzaamheidsdoelen toegevoegd kunnen worden aan de fosfaatbank om een gedeelte van de fosfaatrechten uit de fosfaatbank ook beschikbaar te maken voor knelgevallen. Ook moet Schouten volgens GroenLinks en D66 kijken of biologische melkveehouders de mogelijkheid kunnen krijgen om in aanmerking te kunnen komen voor fosfaatrechten uit de fosfaatbank.

Voor komend najaar gaat Schouten een aantal opties uitwerken om de fosfaatbank mogelijk te verbreden. Zo moet duidelijk worden welke consequenties verruiming van de fosfaatbank heeft voor andere categorieën. Het is aan de politiek om vervolgens de fosfaatbank al dan niet aan te passen.

Momenteel is de fosfaatbank nog niet opengesteld voor melkveehouders. De fosfaatrechten in de fosfaatbank zijn afkomstig van de overdracht van fosfaatrechten. Momenteel wordt er bij iedere overdacht 20 procent afgeroomd.