Verschil fosfaatexcretienorm

EU grijpt niet in bij verschil fosfaatexcretienorm

Eurocommissaris Karmenu Vella, zegt dat de Europese Commissie niet zal gaan ingrijpen bij de verschillen in de fosfaatexcretienormen tussen België en Nederland. Politica Annie Schreijer-Pierik gaf begin januari aan dat er grote verschillen zijn in de excretienormen. Naar aanleiding van deze verschillen heeft Schreijer-Pierik vragen gesteld aan de Europese Commissie. Volgens Schreijer-Pierik kan het niet zo zijn dat bij een gelijk speelveld er grote verschillen zijn in de fosfaatexcretie. Daarnaast hebben verschillen ook tot gevolg dat Nederlandse melkveehouders minder melkvee kunnen houden op basis van hun fosfaatrechten.

Milieuwetgeving en fosfaatrechten

Vella geeft als antwoord dat een gelijk speelveld wel degelijk gewaarborgd kan worden. Melkveehouders in de Europese Unie moeten namelijk voldoen aan dezelfde verplichtingen als het gaat om de milieuwetgeving. Hoe deze milieuwetgeving wordt ingevuld is uiteindelijk aan de lidstaten zelf. Zo geldt er in Nederland het fosfaatrechtenstelsel om aan deze Europese milieuwetgeving te voldoen. Nederland is hierdoor zelfverantwoordelijk voor het vaststellen van de fosfaatexcretienorm.

Oorzaak verschil fosfaatexcretienorm

Er zijn een groot aantal factoren die ervoor zorgen dat er verschillen zijn in de fosfaatexcretie aldus Eurocommissaris Karmenu. Zo hebben de volgende factoren onder andere al invloed de fosfaatexcretie: de melkproductie, ras, samenstelling van het voer en de landbouwpraktijk.

Actualisering exectienorm

Schreijer-Pierik laat weten dat wanneer Nederland de Belgische excretienorm zou hanteren, er voldoende fosfaatruimte zou zijn geweest om knelgevallen tegemoet te komen. Ook zou de generieke korting aanzienlijk minder zijn geweest. Carola Schouten, minister van Landbouw, heeft aangegeven dat de fosfaatexcretienormen de laatste jaren niet meer zijn geactualiseerd. “Wellicht dat de fosfaatexcretienormen volgend jaar wel zullen worden geactualiseerd”, aldus Schouten.