Verschil fosfaatnorm Nederland en België

Groot verschil fosfaatnorm Nederland en België

Nederlandse melkkoeien produceren op basis van de Nederlandse fosfaatexcretiecijfers aanzienlijk meer fosfaat dan Belgische koeien. De Belgische referentietabel ligt gemiddeld 12,8 procent lager dan de Nederlandse referentietabel. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft schriftelijk vragen gesteld aan de Europese Commissie waarom er in Europa verschillen mogelijk zijn. Ze wil dat Nederlandse melkveehouders ook met de Belgische referentietabel mogen rekenen.

Bijna 13 procent verschil fosfaatproductie

Een Belgische melkkoe met een gemiddelde productie van 8.000 kilo melk stoot 36 kg fosfaat uit per jaar. Een Nederlandse melkkoe met dezelfde productie melk stoot 40,6 kg fosfaat per jaar uit. Dit betekent dat een koe volgens de Nederlandse referentietabel bijna 13 procent meer fosfaat produceert. “Een absurd verschil, zeker ook omdat er een grote groep melkveehouders door de invoering van de fosfaatrechten in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen”, aldus Schreijer-Pierik. Bij kalveren onder 1 jaar is de Nederlandse fosfaatexcretie lager dan de Belgische fosfaatexcretietabel.

fosfaat nederland belgie

Geen fosfaatrechten in België

Hoewel Belgische melkveehouders geen fosfaatrechtenstelsel hebben kennen zij wel een derogatiesysteem. Voor dit systeem maakt de Belgische overheid gebruik van de Belgische fosfaatexcretietabel. Als Nederlandse melkveehouders rekening hadden mogen houden met dit Belgische fosfaat, dan zou de Nederlandse fosfaatexcretie bijna 13 procent lager zijn geweest. In dit geval was er geen fosfaatprobleem in Nederland geweest. Ook was er dan geen generieke korting nodig geweest om onder het fosfaatplafond te komen. De verschillen tussen de Nederlandse en Belgische excretiescijfers hebben voor veel ophef gezorgd bij de Nederlandse melkveehouders. Schreijer-Pierik heeft door de ontstane commotie om opheldering gevraagd bij de Europese Commissie. Het mag toch niet zo zijn dat de Nederlandse melkveehouders, die inmiddels niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, in België geen fosfaatprobleem zouden hebben gehad!”, aldus Schreijer-Pierik.

Fosfaatexcretie wetenschappelijk onderbouwd

Carola Schouten, minister van landbouw zegt dat forfaits voor fosfaat- en stikstofexcretie op basis van berekeningen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet zijn vastgesteld. “Onder de Nederlandse situatie ligt dus een wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag. Over de Belgische fosfaat- en stikstofexcretie kunnen wij geen uitspraak doen aangezien wij de onderbouwing niet weten, daarom kunnen wij ook geen verklaring geven over de verschillen”, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Minder fosfaatrechten per koe

De fosfaat excretienormen zijn in Nederland in 2015 voor het laatst geactualiseerd. Binnen de Tweede kamer is er het afgelopen jaar al meerdere malen gesproken over het actualiseren van de fosfaatexcretie. Minister Schouten wil dit echter voorlopig niet doen. De verwachting is dat bij het actualiseren van de fosfaatexcretie deze lager zou zijn. Dit betekend voor de melkveehouders dat zij minder fosfaatrechten nodig zijn per koe.