Vleesveehouders vallen weer onder fosfaatrechtenstelsel

Vleesveehouders vallen weer onder fosfaatrechtenstelsel

Afgelopen week deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in een drietal procedures over het onterecht intrekken van fosfaatrechten. Vleesveehouders hadden een proefprocedure aangespannen tegen de LNV omdat zij vinden dat er fosfaatrechten van hen ten onrechte zijn ingetrokken. Het CBb heeft tijdens het proces aangegeven dat jongvee ouder dan 1 jaar wel onder het fosfaatrechtenstelsel valt.

Jacolien Kroon van A&S advocaten, die een van de 3 veehouders bijstaat tijdens het proefproces, geeft aan dat de uitspraak een goede realiteitscheck is voor minister van Landbouw Carola Schouten. Ook Peter Goumans van Hekkelman advocaten, geeft aan dat Schouten door de uitspraak van het CBb weer terug moet grijpen naar de ‘bredere’ definitie van jongvee in het fosfaatrechtenstelsel.

Definitie melkvee verruimt

Afgelopen jaar heeft Schouten aangegeven dat de definitie jongvee te ruim was geformuleerd in het fosfaatrechtenstelsel, dit had als gevolg dat dieren van vleesveehouders ook onder het fosfaatrechtenstel vallen. Om dit te voorkomen heeft zij halverwege vorig jaar de definitie jongvee aangescherpt. Schouten gaf aan dat jongvee alleen onder het fosfaatrechtenstelsel valt als deze afgekalfd hebben. Deze aanpassing had als gevolg dat vleesveehouders hun toegekende fosfaatrechten moesten inleveren.

De uitspraak van het CBb heeft ertoe geleid dat de eis dat jongvee pas fosfaatrechten krijgt als het heeft gekalfd – dus melkvee is – is komen te vervallen. Deze uitspraak heeft volgens Goumans niet alleen gevolg voor deze drie proefprocedures, maar ook voor de honderden andere bezwaren die er nog liggen. Goumans geeft aan dat er nu een einde is gekomen aan de discussie of het jongvee al dan niet bestemd is voor de melkveesector.

Vleesveehouders ‘weer’ onder fosfaatrechtenstelsel

De uitspraak heeft nog veel verdere gevolgen volgens Goumans. “Veehouders die tijdens de peildatum, 2 juli 2015, jongvee hielden die onder de definitie ‘melkvee’ vielen hebben voor deze dieren weer fosfaatrechten nodig. Dit betekent dat een deel van de vleesveehouders weer fosfaatrechten nodig zijn voor bepaalde diercategorieën”, aldus Goumans.

Begrip melkvee in fosfaatrechtenstelsel

De uitspraak van het CBb heeft er nog niet toe geleid dat de discussie over het begrip ‘melkvee’ is afgerond volgens Goumans. Op de grote stapel bezwaren tegen het LNV liggen ook nog zaken over zoogkoeien. “Het CBb heeft hier nog geen uitspraak of zoogkoeien nu ook onder het fosfaatrechtenstelsel vallen”, aldus Goumans.

Honderden zaken omtrent vleesveehouders en fosfaatrechten

Jacoline Kroon geeft aan dat de uitspraak van het CBb een positief effect heeft op veehouders die ermee te maken hebben. “Met name voor vleesveehouders die hun fosfaatrechten al hadden verkocht is de uitspraak van het CBb erg belangrijk”, aldus Kroon. Voor de vleesveehouder geldt nu namelijk dat zij geen dure fosfaatrechten hoeven te kopen voor het ministerie van Landbouw. De uitspraak zal er volgens Kroon voor zorgen dat honderden vergelijkbare zaken nu allemaal gegrond zullen worden verklaard.