Voorlopig nog geen nieuwe fosfaatexcretie

Voorlopig nog geen nieuwe fosfaatexcretie voor berekening fosfaatrechten

Er komt voorlopig nog geen aangepaste fosfaatexcretie. Minister Carola Schouten gaf aan dat het aantal fosfaatrechten eerst onder het vastgestelde fosfaatplafond moet uitkomen voordat de fosfaatexcretietabel zal worden aangepast. Schouten wil op deze manier voorkomen dat de fosfaatproductie boven het vastgestelde fosfaatplafond uit komt.

Om het aantal fosfaatrechten weer onder het fosfaatplafond te brengen is in juni het afromingpercentage verhoogd van 10% naar 20% bij de overdacht van fosfaatrechten. De meeste fosfaatrechten worden verhandeld in de laatste maanden van het jaar, daardoor verwacht Schouten dat ze pas aan het einde van het jaar duidelijkheid kan geven of het aantal fosfaatrechten onder het plafond zal uitkomen. Dit betekent dat er pas op het laatste moment kan worden geïnformeerd of de nieuwe fosfaatexcretie kan worden geactualiseerd voor 1 januari 2020. Wanneer de nieuwe fosfaatexcretienorm zal worden doorgevoerd heeft dit voor een groot deel van de Nederlandse melkveehouders een gunstig effect.

Bekijk hier de fosfaatexcretie tabel voor 2020

VFosfaatexcretie hoogproductieve melkveehouders

Voor melkveehouders met een gemiddelde melkproductie boven de 10.624 liter betekent de nieuwe excretienormen dat zij in 11,2 kilo extra fosfaatrechten moeten kopen om geen melkvee weg te moeten doen. Een groot deel van deze melkveehouders zijn het dan ook niet eens met de nieuwe fosfaatexcretienorm. Zij geven aan dat ze door deze nieuwe excretienormen extra fosfaatrechten moeten kopen, terwijl zij ook op de peildatum in 2015 al ver boven dit productieniveau zaten. Minister Schouten heeft aangegeven dat zij deze excretienormen voor deze melkveehouders gelijk wil houden aan de huidige normen.

Geen uitzondering biologische melkveehouders

Voor biologische en gangbare melkveehouders die zelf melk verwerken heeft de nieuwe fosfaatnorm een nadelig gevolg. Tot op heden kunnen biologische melkveehouders met een vaste forfaitaire stikstofexcretie rekenen, dit is volgens Schouten niet terecht. Ze geeft aan dat de biologische koeien ook stikstof uitstoten bij een hogere productie en/of ureumgehalte in de melk. Voor melkveehouders die meer dan 50% van hun eigen melk verwerken, werd dit jaar gerekend met een gemiddelde melkproductie en een gemiddeld ureumgehalte. Voor deze groep melkveehouders geldt dat de huidige melkproductie wordt geactualiseerd met als gevolg dat deze wordt verhoogd van 7.500 kg naar 8.447 kg. Voor deze melkveehouders heeft dit tot gevolg dat zij ook extra fosfaatrechten moeten aankopen. Schouten heeft aangegeven dat zij voor zowel de biologische melkveehouders als voor de zelfzuivelaars de wijzigingen voorlopig nog niet gaat doorvoeren. De minister wil kijken of de zelfzuivelaars de mogelijkheid kunnen krijgen om te rekenen met de daadwerkelijk gerealiseerde productie per melkkoe. Het moet voor deze doelgroep melkveehouders mogelijk worden dat zij zelf de data over de melkproductie kunnen aanleveren bij de RVO.nl. Zolang dit nog niet mogelijk is blijft de gemiddelde melkproductie ongewijzigd.

Weidekoeien uit fosfaatrechtenstelsel geschrapt

Om te voorkomen dat melkveehouders koeien, die op papier staan geregistreerd als weidekoeien, blijven door melken heeft Schouten aangegeven dat deze melkkoeien pas na 12 maanden na de laatste keer afkalven geregistreerd kunnen worden als weidekoe. Deze beslissing stuitte op veel weerstand, omdat de laatste lactatie in veel gevallen korter is dan 12 maanden. Het gevolg van deze maatregeling was dat melkveehouders ervoor kozen om melkkoeien die al voor het einde van de 12 maanden geen melk meer gaven direct af te voeren naar de slacht. De kwaliteit van deze slachtdieren was hierdoor veel lager. Voor Schouten was dit genoeg reden om dit voorstel uit het fosfaatrechtenstelsel te schrappen.