Weigering inzage fosfaatrechtenstelsel

EC weigert inzage fosfaatrechtenstelsel

Een verzoek van de actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ omtrent inzage staatsteunbeschikking van het fosfaatrechtenstelsel is door de Europese Commissie afgewezen. De actiegroep, die uit honderden knelgevallen bestaat wilde inzage krijgen in afspraken tussen het Ministerie van Landbouw en de EC.

Duidelijkheid in toekenning fosfaatrechten

De Europese Commissie heeft het verzoek omtrent inzage van het document geweigerd vanwege ‘privacy redenen. Woordvoerder Henk Antonissen van de actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ wil geen genoegen nemen met de uitspraak van de EC en overweegt naar de rechtbank te stappen. Antonissen wil weten welke afspraken er zijn gemaakt tussen het Ministerie van Landbouw en de EC bij het opstellen van het fosfaatrechtenstelsel en de staatsteunbeschikking. De actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ wil door het inzien van de documenten achter komen of er bij het opstellen van de staatsteunbeschikking ook bepaald is of er aan vleesveehouders fosfaatrechten toegekend mochten worden. Dit is namelijk in de praktijk wel gebeurd. Door het toekennen van fosfaatrechten aan vleesveehouders is het fosfaatplafond van fosfaatrechten overschreden. Dit had tot gevolg dat er geen ruimte meer was om knelgevallen enigszins tegemoet te komen.

Juridische stappen

De groep knelgevallen gaat in bezwaar tegen de afwijzing van de Europese Commissie. In deze zaak worden zij bijgestaan door advocaat Jansen. Jansen is momenteel druk bezig met de voorbereiding en zal dan ook zo spoedig mogelijk een bezwaar indienen. Advocaat Jansen, die de groep bijstaat, denk dat ze een aantal goede argumenten hebben om alsnog inzage te krijgen in de afspraken die gemaakt zijn.

Vleesveehouders wel of geen fosfaatrechten

Antonissen vindt de afwijzing van de Europese Commissie vreemd. “Het lijkt nu net alsof zij iets te verbergen hebben”. De privacy redenen die de EC geeft vindt Antonissen geen goed excuuus om de inzage te weigeren. Als dat de reden is dan mogen zij de namen van de betreffende ambtenaren achter houden. Het gaat er ons als actiegroep om dat vleesveehouders al dan niet onterecht fosfaatrechten toegekend hebben gekregen.