Alles over de afroming

De laatste tijd krijgen wij nog steeds de vraag of het mogelijk is om fosfaatrechten te verleasen zonder de 20% afroming. Dit is zal pas mogelijk worden in 2022. Hieronder gaan we wat dieper in op het hele verhaal rondom afroming.

Afroming bij leasen / verleasen

Eind oktober heeft minister Schouten aangeven dat het pas volgend jaar mogelijk zal worden om 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij te kunnen veleasen.

Netto kg vs. bruto kg fosfaatrechten

Momenteel ligt het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten op 20%. Let hierop als u fosfaatrechten wilt  verleasen. De afroming is van toepassing op het bruto aantal. fosfaatrechten, en de afroming mag u dit jaar nog wel gewoon benutten.

Heeft u 200 kilogram ‘over’, dan kunt u dus maximaal 200 netto-kilogrammen verleasen. U raakt er 20% meer kwijt, dus (delen door 0,8) 250 kilogram. 200 dit jaar, en de 50kg afroming volgend jaar.

Een veelgemaakte fout is dat klanten bij 200 netto kilogrammen denken dan de afroming 40kg is. Het is dus 50 kilogram!

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de afroming in 0% rechten weer bij te kopen, dan raakt u per saldo niks kwijt. Om maar even door te gaan op het bovenstaande voorbeeld, waar u op basis van de huidige markt ongeveer 36,- per netto kilogram fosfaat ontvangt, dat is voor 200 kilogram dus 7.200 euro. U raakt volgend jaar de 50 kilogram afroming kwijt, wanneer u daar nu 0% rechten voor koopt (die dus volgend jaar pas benutbaar zijn) dan betaalt u daar nu 135,50 euro per kilogram voor, dat is 6.800 euro. U ontvangt dus per saldo 400 euro voor die 200 kilogram fosfaat die u dit jaar over heeft.

Afroming bij kopen / verkopen

Ook bij kopen en verkopen geldt nog steeds de afroming van 20%. We krijgen vaak de vraag van klanten hoe dit te omzeilen is. Dat is met gewone handel (dus koop en verkoop) niet mogelijk. Uitzondering is handel binnen familie, waarbij familie tot en met de tweede graad is vrijgesteld van afroming.

Daarnaast zijn is er een mogelijkheid voor een ‘fosfaatmaatschap’. Vooral de boekhoudkantoren vinden dit een interessante optie, maar dat is per bedrijf verschillend. Een fosfaatmaatschap is niet eenvoudig en kan leiden tot hoge accountkosten. Er is een vennootschapsovereenkomst nodig, er moeten aangepaste jaarcijfers komen, er vind een samensmelting en later weer een splitsing plaats, en het belangrijkste: u gaat 5 jaar lang een bedrijf runnen met een wildvreemde. Het is belangrijk om te realiseren dat het voordeel wordt verdeeld over beide partijen, dus er is slechts de helft van het voordeel. Bepaal vooraf zorgvuldig of de lak niet duurder wordt dan de brief!

Alternatief voor fosfaatmaatschap

Er is een andere constructie waarbij de verkoper een goede compensatie krijgt voor de afroming, dat is namelijk een huurkoop constructie. Uiteraard moet hier wel worden afgeroomd, maar de opbrengst bij een huurkoop ligt ongeveer 20% hoger over een periode van 5 jaar. Dit is gelijk aan de afroming terwijl de constructie vele male simpeler is. Net als bij een fosfaatmaatschap ontvangt de verkoper over een periode van 5 jaar de opbrengst, en is dit ook fiscaal vriendelijk.

Meer weten over deze constructie? Neem vrijblijvend contact met ons op!