Verleasen van fosfaatrechten

Wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

IIs het verleasen van uw onbenutte fosfaatrechten een mooie aanvulling op de liquiditeit binnen uw bedrijf?

Nu het einde van 2020 nadert is het verstandig om naar uw fosfaatplanning te kijken. Door naar de fosfaatplanning te kijken heeft u een goed beeld of u dit jaar fosfaatrechten over zult hebben of dat er een tekort zal zijn.

Fosfaatrechten optimaal benutten

Wanneer u overweegt om te verleasen is het belangrijk om na te gaan wat de voorspelde fosfaatproductie over heel 2020 wordt en of bijsturen nog wenselijk is in de laatste maanden. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan hoeveel melkkoeien en jongvee er in 2020 nodig zijn om de fosfaatrechten maximaal te benutten. Er zijn in 2019 melkveehouders geweest die aan het einde van dat jaar veel melkkoeien moesten verkopen om met hun fosfaatproductie binnen het aantal fosfaatrechten te blijven. Het gevolg hiervan was dat deze melkveehouders dit jaar met minder melkkoeien zijn gestart. Hierdoor kan het voor een aantal melkveehouders lastig zijn om dit jaar de beschikbare fosfaatrechten optimaal te benutten. Deze melkveehouders vragen zich dan ook af hoeveel fosfaatrechten zij kunnen verleasen en wat de netto-opbrengsten zijn bij het verleasen. Om deze twee vragen inzichtelijk te maken zijn hier antwoorden op gegeven in de onderstaande voorbeelden.

Hoeveel fosfaatrechten kunt u verleasen?

Uit de fosfaatplanning blijkt dat u dit jaar met 500 kg fosfaatrechten onder het aantal beschikbare fosfaatrechten binnen uw bedrijf zult blijven. Om enige marge te houden in uw fosfaatplanning kunt ervoor kiezen om 400 kg te verleasen zodat u 100 kg fosfaatrechten marge overhoudt. De 400 kg fosfaatrechten die u wilt verleasen zijn netto te benutten door de leaser. Dit betekent dat u bruto 500 kg fosfaatrechten moet overboeken. De leaser van de fosfaatrechten betaald enkel voor de netto geleverde kg. De afroming, in dit geval 100 kg (20% afroming van 500 kg = 100kg) kunt u als melkveehouder dit jaar benutten.

Lees hier meer over de afroming bij het verleasen van fosfaatrechten

Wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

Met de huidige leaseprijs (op 19-12-2020) van ongeveer € 36,- per netto geleverde kg is de opbrengt van 400 kg leaserechten € 14.400. Deze opbrengt betekend een mooie aanvulling op het saldo van de rekening-courant. Het verleasen van fosfaatrechten betekend wel dat u vanaf 1 januari 2020 over 100 kg fosfaatrechten minder beschikt. Wilt u de bestaande bedrijfsomvang wel continueren dan zult u deze fosfaatrechten terug moeten kopen, uiteraard heeft u tot eind 2020 de tijd om dit te doen.

Als u ervoor kiest om deze fosfaatrechten op korte termijn terug te kopen dan komt u momenteel uit op een totaal van € 12.700,-, de huidige prijs voor 0% rechten (op 19-12-2020) is ongeveer € 127,- per netto kg. Als u deze kosten afzet tegen de lease-opbrengst dan heeft u een nettoresultaat van € 1.700, – oftewel € 4,25 per kg.

Bron; Alfa Accountants