Verleasen van fosfaatrechten

Wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

Is het verleasen van uw onbenutte fosfaatrechten een mooie aanvulling op de liquiditeit binnen uw bedrijf?

Nu het einde van 2021 nadert is het verstandig om naar uw fosfaatplanning te kijken. Heeft u nog rechten nodig, of is er juist een overschot? En wat kunt u daar mee doen?

Fosfaatrechten optimaal benutten

Wanneer u overweegt om te verleasen is het belangrijk om na te gaan wat de voorspelde fosfaatproductie over heel 2021 wordt en of bijsturen nog wenselijk is in de laatste maanden. Als u om wat voor reden dan ook ruim in de fosfaatrechten zit, dan is de vraag natuurlijk of dit nog ten gelde kan worden gemaakt.

Hoeveel fosfaatrechten kunt u verleasen?

Stel: uit de fosfaatplanning blijkt dat u dit jaar 500 kg fosfaatrechten meer in eigendom heeft dan wat er conform de veestapel nodig zou zijn. Om enige marge te houden, kunt ervoor kiezen om 400 kg te verleasen zodat u 100 kg fosfaatrechten marge overhoudt. Dit is ook afhankelijk hoe dicht u bij een nieuwe ‘trede’ of drempel in de melkproductie zit. Kijk ook goed naar de laatste ophaaldag van de melk wanneer u heel dicht op een volgende trede zit.

Als u zeker bent dat de 400 kg fosfaatrechten overblijft, dan zou u deze kunnen verleasen. Bij verlease, dient u rechten te leveren die netto te benutten zijn door de leaser. Dit betekent dat u bruto 500 kg fosfaatrechten moet overboeken. De leaser van de fosfaatrechten betaald enkel voor de netto geleverde kg. De afroming, in dit geval 100 kg (20% afroming van 500 kg = 100kg) kunt u als melkveehouder dit jaar WEL benutten, volgend jaar raakt u deze kwijt.

Lees hier meer over de afroming bij het verleasen van fosfaatrechten

Wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

Met de huidige leaseprijs (op 17-12-2020) van ongeveer € 36,- per netto geleverde kg is de opbrengt van 400 kg leaserechten € 14.400. Deze opbrengt betekent een mooie aanvulling op het saldo van de lopende rekening. Het verleasen van fosfaatrechten betekent wel dat u vanaf 1 januari 2022 over 100 kg fosfaatrechten minder beschikt. Wilt u  de bestaande bedrijfsomvang behouden, dan zult u deze fosfaatrechten terug moeten kopen. Om geen prijsrisico te lopen, kan dit het beste direct, met 0%-rechten. Deze rechten kunnen pas volgend jaar worden benut, en daar is het u precies om te doen.

Als u ervoor kiest om de afroming die u volgend jaar kwijt raakt, direct aan te vullen met 0%-rechten, dan betaalt u daarvoor momenteel € 13.500,-. (Per 17-12-2021 bedraagt de prijs voor 0% rechten circa € 135,- per netto kg. Als u deze kosten afzet tegen de leaseopbrengst dan heeft u een nettoresultaat van € 900 – oftewel € 2,25 per kg.

Bron; Alfa Accountants