Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Extern salderen stikstofruimte mogelijk

De komende maand wordt het voor veehouders mogelijk om extern te salderen. Met extern salderen wordt het mogelijk om stikstofruimte over te nemen van veehouders die stoppen.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft een grafiek opgesteld met daarin de prijsontwikkeling van fosfaatrechten. De prijsstijging komt doordat de vraag......

556.000 fosfaatrechten toegekend

Minister Carola Schouten moet als gevolg van de bezwaarschriften en rechtszaken, die zijn voortgekomen uit de toekenning van fosfaatrechten, ongeveer 556.00 kg fosfaatrechten uitkeren.

Afroming blijft voorlopig 20%

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten ligt nog steeds boven het vastgestelde sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Dit heeft als gevolg dat het afromingpercentage van 20% voorlopig gehandhaafd zal blijven.

Stikstof- en fosfaatrechten niet gekoppeld

De stikstofrechten vallen nu binnen de Natuurbeschermingswet. Hierdoor is er geen koppeling tussen stikstofrechten en fosfaatrechten. Dit maakt het voor melkveehouders mogelijk om fosfaatrechten en stikstofrechten los van elkaar te kunnen verkopen.

Fosfaatrechten leasen zonder afroming

Het wordt voor melkveehouders mogelijk om 100 kg fosfaatrechten te verleasen zonder afroming. Dit is gebleken uit een voorgenomen aanpassing van de meststoffenwet.

Tot wanneer kunt u fosfaatrechten kopen

De melding van fosfaatrechten moet uiterlijk 31 december digitaal zijn aangemeld bij de RVO. De RVO geeft aan dat de datum van aanmelding leidend is voor de datum dat u beschikt over de fosfaatrechten.

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant

De belastingdruk op bij het verkopen van fosfaatrechten kan met 13% tot ruim 28% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als melkveehouder de fosfaatrechten te verkopen via een huurkoop is o...