Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Fosfaatrechten via huurkoop financieel interessant

De belastingdruk op het verkopen van fosfaatrechten kan met ruim 13% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als verkoper de rechten te verkopen via een huurkoop is op deze manier een intere...

Fosfaatbank niet open

De fosfaatbank zal op korte termijn niet worden opengesteld. Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze de fosfaatbank niet meer gaat openstellen. “Het is aan de nieuwe minister van landbouw te beslissen over het al dan niet openstell...

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant

De belastingdruk op bij het verkopen van fosfaatrechten kan met 13% tot ruim 28% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als melkveehouder de fosfaatrechten te verkopen via een huurkoop is o...

Prijsontwikkeling van fosfaatrechten

De huidige prijzen van fosfaatrechten verschillen niet heel veel in vergelijking met vorig jaar. Momenteel is de prijs ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk, 126 euro per kg fosfaat.

Fosfaatrechtenstelsel kritisch bekeken

De politieke partijen SGP en CDA zijn kritisch over het fosfaatrechtenstelsel. De SGP en CDA willen een heroverweging van het huidige fosfaatrechtenstelsel.

Productiejaar niet representatief

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft aangegeven dat voor het bepalen van het aantal fosfaatrechten niet de juiste berekening gebruikt is.

Overzicht prijsverloop fosfaatrechten 2019-2020

De vraag naar fosfaatrechten is aanzienlijk toegenomen, veel veehouders moeten nog fosfaatrechten hebben om hun fosfaatplanning sluitend te maken voor dit jaar. De prijs van fosfaatrechten....

Verleasen van fosfaatrechten

Nu het einde van 2020 nadert heeft u een goed beeld of u dit jaar fosfaatrechten over zult hebben, maar hoeveel fosfaatrechten kunt u verleasen en wat is het rendement bij het verleasen van fosfaatrechten?

Tot wanneer fosfaatrechten kopen?

De RVO geeft aan dat de datum van aanmelding leidend is voor de datum dat u beschikt over de fosfaatrechten. De datum geldt voor zowel de kooprechten en leaserechten.

Bijna onder fosfaatplafond

Het aantal fosfaatrechten dat momenteel nog in de markt is nadert het vastgestelde fosfaatplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.