Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Prijsverloop fosfaatrechten

De laatste weken zit er weinig beweging in de noteringen voor fosfaatrechten. In een rustige markt is geen aanleiding voor een verandering van de prijzen. Dat betekent dat de notering van fosfaatrechten rond de ......

Verruiming van de fosfaatbank

Minister Schouten wil kijken of er een mogelijkheid is tot het verruimen van de fosfaatbank. De fosfaatbank moet beschikbaar worden voor meer melkveehouders categorieën.

Afromingsvrij verleasen

Het ministerie van LNV wil een aanpassing doorvoeren in de meststoffenwet, die het mogelijk maakt jaarlijks 100 kg fosfaatrechten te (ver)leasen zonder afroming.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft hiervoor een grafiek opgesteld waarin de prijsontwikkeling van fosfaatrechten zichtbaar is. De grafiek laat zien dat de prijs van fosfaatr...

Afroming wordt niet verlaagd

Het afromingpercentage op fosfaatrechten blijft voorlopig 20 procent. Dit heeft minister Schouten geantwoord op Kamervragen die gesteld waren. Halverwege 2019 werd het afromingspercentage op de overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 procent na...

Fosfaatrechten via huurkoop financieel interessant

De belastingdruk op het verkopen van fosfaatrechten kan met ruim 13% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als verkoper de rechten te verkopen via een huurkoop is op deze manier een intere...

Fosfaatbank niet open

De fosfaatbank zal op korte termijn niet worden opengesteld. Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze de fosfaatbank niet meer gaat openstellen. “Het is aan de nieuwe minister van landbouw te beslissen over het al dan niet openstell...

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant

De belastingdruk op bij het verkopen van fosfaatrechten kan met 13% tot ruim 28% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als melkveehouder de fosfaatrechten te verkopen via een huurkoop is o...

Prijsontwikkeling van fosfaatrechten

De huidige prijzen van fosfaatrechten verschillen niet heel veel in vergelijking met vorig jaar. Momenteel is de prijs ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk, 126 euro per kg fosfaat.

Fosfaatrechtenstelsel kritisch bekeken

De politieke partijen SGP en CDA zijn kritisch over het fosfaatrechtenstelsel. De SGP en CDA willen een heroverweging van het huidige fosfaatrechtenstelsel.