Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Nieuwe korting fosfaatrechten

Minister Schouten heeft aangegeven dat een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten wellicht nodig is om de stikstofproductie van de melkveesector te verminderen.

Weigering inzage fosfaatrechtenstelsel

Een verzoek van de actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ omtrent inzage staatsteunbeschikking van het fosfaatrechtenstelsel is door de EC afgewezen.

Actuele cijfers fosfaatrechten

DA en VVD vinden dat het fosfaatrechtenstelsel en daarbij behorende fosfaatexcretie op de meest actuele cijfers moet worden gebaseerd. Het mag niet zo zijn dat een Nederlandse melkkoe meer fosfaat produceert dan een Belgische of Duitse melkkoe voor d...

Fosfaatproductie onder plafond

De fosfaatproductie van melkveehouders blijft met 9% onder het vastgestelde fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Nederlandse melkveehouders produceerden in 2018 ongeveer 77,4 miljoen kilo fosfaat. Dit betekent een daling van 9,2 miljoen kilo.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de eerste weken van 2019 heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft een grafiek opgesteld. De huidige prijzen van fosfaatrechten verschillen niet heel veel in vergelijking met vorig jaar.

Meer melkvee op basis van huidige fosfaatrechten

Uit onderzoek van de GD is gebleken dat het gemiddelde fosforgehalte 1,13 gram per liter melk is. Dit verschilt ruim 10 procent met de berekening van de overheid voor het vaststellen van de fosfaatproductie per koe.

Melkproductie daalt door fosfaatrechten

Sinds vorig jaar hebben melkveehouders te maken met fosfaatrechtenstelsel. Dat fosfaatrechten invloed zouden hebben op de melkproductie werd gaandeweg vorig jaar al wel duidelijk. De fosfaatrechten hebben ertoe geleidt dat de melkveestapel kleiner is...

Fosfaatproductie onder het plafond

Uit de prognose van het CBS is gebleken dat de fosfaatproductie van de melkveesector in 2018 zal uitkomen op 82,4 miljoen kg fosfaat. Dit betekend dat de fosfaatproductie ongeveer 2,5 miljoen kg onder het fosfaatplafond zal blijven

Verschil fosfaatnorm Nederland en België

Nederlandse melkkoeien produceren op basis van de Nederlandse fosfaatexcretiecijfers aanzienlijk meer fosfaat dan Belgische koeien. De Belgische referentietabel ligt gemiddeld 12,8 procent lager dan met de Nederlandse referentietabel.