Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de eerste maanden van 2019 heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft hiervoor een grafiek opgesteld met daarin de prijsontwikkeling van fosfaatrechten. Ook laat de grafiek een vergelijking zien met h...

Vleesveehouders vallen weer onder fosfaatrechtenstelsel

Afgelopen week deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak in een drietal procedures over het onterecht intrekken van fosfaatrechten. Vleesveehouders hadden een procedure aangespannen tegen de LNV omdat zij vinden dat hun fosfaatrech...

Prijsverwachting fosfaatrechten

Het eerste jaar van de fosfaatrechtenhandel verliep nogal roerig. Volgens Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank, hadden veel melkveehouders in het eerste jaar van de fosfaatrechten op 1 januari al meer melkvee dan hun beschikk...

Fosfaatrechten (vlees)veehouders onterecht ingetrokken

Het ministerie van Landbouw (LNV) heeft onterecht de fosfaatrechten van (vlees)veehouders ingetrokken. Dit is het oordeel van het College van Beroep (CBb). Vrouwelijk jongvee, dat ouder dan 1 jaar is en na de peildatum is geslacht moet worden aangeme...

Verschil fosfaatexcretienorm

Eurocommissaris Vella, zegt dat de EC niet zal gaan ingrijpen bij de verschillen in de fosfaatexcretienormen tussen België en Nederland. Volgens Schreijer-Pierik kan het niet zo zijn dat bij een gelijk speelveld er grote verschillen zijn in de fosfa...

Fosfaatrechten leidt tot duizenden rechtszaken

Vanaf vorig jaar kregen melkveehouders te maken met fosfaatrechten. De invoering hiervan heeft ertoe geleid dat duizenden melkveehouders in hun ogen te weinig fosfaatrechten toegekend hebben gekregen en zij willen via een rechtszaak alsnog hun gelijk...

Onterecht fosfaatrechten ingetrokken

Vorig jaar werd bekend dat vleesveehouders hun fosfaatrechten moesten inleveren. Dit heeft ertoe geleid dat er bij de RVO.nl honderden bezwaren zijn binnen gekomen voor het ten onrechte intrekken van deze fosfaatrechten.

Nieuwe korting fosfaatrechten

Minister Schouten heeft aangegeven dat een nieuwe generieke korting op fosfaatrechten wellicht nodig is om de stikstofproductie van de melkveesector te verminderen.

Weigering inzage fosfaatrechtenstelsel

Een verzoek van de actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ omtrent inzage staatsteunbeschikking van het fosfaatrechtenstelsel is door de EC afgewezen.