Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Afroming fosfaatrechten, vraag en antwoord

Begin juni maakte Schouten bekend dat de afroming bij fosfaatrechten wordt verhoogd naar 20%. Reden voor deze wetswijziging was dat Schouten te veel fosfaatrechten heeft toegekend en door het verhogen van de afroming weer onder het vastgestelde fosfa...

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

et CBb heeft aangegeven dat zoogkoeien niet onder het fosfaatrechtenstelsel vallen. Dit betekent dat voor deze dieren geen fosfaatrechten nodig zijn. Ook stierkalveren die niet voor de melkveehouderij bestemd zijn vallen niet onder het fosfaatrechten...

Vacature: Accountmanager productierechten

Heb je affiniteit of ervaring met de agribusiness? En ben je een handelaar in hart en nieren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn een jong, transparant en vernieuwend platform voor handel in agrarische productierechten en kunnen we jou hulp gebru...

Spoedbehandeling wijziging afroming fosfaatrechten

Morgen, 29 mei gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel om het afromingspercentage bij de verkoop en verhuren van fosfaatrechten met spoed behandelen. Vandaag was er al een schriftelijke vragenronde in de Tweede Kamer.

Afroming fosfaatrechten niet met terugwerkende kracht

De nieuwe maatregel voor het verhogen van het afromingspercentage bij het verkopen of verleasen van fosfaatrechten van 10% naar 20% zal pas in werking treden op de dag na de publicatie in het Staatscourant. De verhoging is nodig om de hoeveelheid fos...

Tijdelijke verhoging afromingspercentage

Schouten wil het afromingspercentage bij het verkopen of verleasen van fosfaatrechten verhogen van 10% naar 20%. Reden voor het verhogen is om weer onder het fosfaatplafond te komen. Mocht de verhoging onvoldoende zijn dan wil Schouten het percentage...

Verleasen fosfaatrechten zonder afroming

Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze wil onderzoeken of ze een aantal aanpassingen kan doorvoeren m.b.t het verleasen van fosfaatrechten. Zo wil Schouten kijken of het mogelijk is om bij het verleasen van fosfaatrechten de afromin...

Fosfaatrechten fosfaatbank vervallen

De fosfaatrechten die afgelopen jaar in de zogenoemde fosfaatbank terecht zijn gekomen door de verkoop of verhuur van fosfaatrechten komen te vervallen. Het gaat hierbij om in totaal 420.000 kg fosfaatrechten. De rechten die dit jaar door afroming in...

Prijsontwikkeling fosfaatrechten

Bent u benieuwd hoe de prijs van fosfaatrechten zich de eerste maanden van 2019 heeft ontwikkeld? Fosfaatrecht.nu heeft hiervoor een grafiek opgesteld met daarin de prijsontwikkeling van fosfaatrechten. Ook laat de grafiek een vergelijking zien met h...

Vleesveehouders vallen weer onder fosfaatrechtenstelsel

Afgelopen week deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak in een drietal procedures over het onterecht intrekken van fosfaatrechten. Vleesveehouders hadden een procedure aangespannen tegen de LNV omdat zij vinden dat hun fosfaatrech...