Fosfaatrechten nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws over fosfaatrechten

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over fosfaatrechten?
Bekijk al het nieuws hier op deze pagina.

Voorlopig nog geen nieuwe fosfaatexcretie

Er komt voorlopig nog geen aangepaste fosfaatexcretie. Minister Carola Schouten gaf aan dat het aantal fosfaatrechten eerst onder het vastgestelde fosfaatplafond moet uitkomen voordat de fosfaatexcretietabel zal worden aangepast. Schouten wil op deze...

Geen toekomst zonder boeren

#trotsopdeboer. Op 1 oktober zijn Leon en Jacob naar Den Haag geweest, afgelopen woensdag voerde we ook een beetje actie vanuit ons kantoor!

Gezamenlijk stikstofclaim indienen bij de overheid

Stichting Stikstofclaim wil gezamenlijk met veehouders de schade die het kabinet en provincies veroorzaken met de aangekondigde stikstofmaatregelen gaan verhalen op de overheid. Het doel van Stikstofclaim is als collectief, dus met veehouders, een sc...

Tweede Kamer eist duidelijkheid rekenmodel stikstof

Een groot deel van de Tweede Kamer eist openheid in de rekenmethode achter de stikstofcijfers die minister Schouten gebruikt. Volgens het CDA, VVD en SGP moet Schouten hier snel werk van maken, omdat boeren recht hebben op transparantie en berekening...

Analyse kamerbrief stikstof

Op vrijdag 4 oktober heeft landbouwminister Schouten een kamerbrief over het stikstofprobleem gepubliceerd. De fosfaatrechtenmarkt kwam daarna sterk in beweging. Volgens adviseur Bertel Kon, van Kon agrarisch advies, wordt de soep zelden zo heet gege...

Gedwongen krimp melkveestapel

Woensdag 25 september, zal de commissie Remkes het adviesrapport voor het stikstofprobleem in Nederland presenteren aan de Tweede Kamer. Eén van de adviezen die afgelopen zaterdag uit het rapport lekte is een gedwongen generieke korting van de Neder...

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant

De belastingdruk op bij het verkopen van fosfaatrechten kan met 13% tot ruim 28% worden verlaagd voor de verkoper als deze via een huurkoop constructie worden verkocht. De optie om als melkveehouder de fosfaatrechten te verkopen via een huurkoop is o...

Fosfaatexcretie melkvee in 2020 lager

De fosfaatexcretienorm voor melkvee wordt vanaf volgend jaar iets naar beneden bijgesteld. Voor de gemiddelde melkveehouder betekent dit dat iets meer melkvee mag worden aangehouden voor dezelfde fosfaatrechten. Er worden 18 nieuwe fosfaatexcretienor...

Afroming fosfaatrechten, vraag en antwoord

Begin juni maakte Schouten bekend dat de afroming bij fosfaatrechten wordt verhoogd naar 20%. Reden voor deze wetswijziging was dat Schouten te veel fosfaatrechten heeft toegekend en door het verhogen van de afroming weer onder het vastgestelde fosfa...

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

et CBb heeft aangegeven dat zoogkoeien niet onder het fosfaatrechtenstelsel vallen. Dit betekent dat voor deze dieren geen fosfaatrechten nodig zijn. Ook stierkalveren die niet voor de melkveehouderij bestemd zijn vallen niet onder het fosfaatrechten...